Del
 | Pressemeddelelse

Danske Erhvervsskoler støtter regeringens forslag til Ungepakke 2

”Vi vil gerne give regeringen ros for det foreliggende forslag til en Ungepakke 2. Der er mange gode elementer i forslaget, som vi bestemt mener, er værd at bakke op omkring. Det er dog vigtigt for os at understege vigtigheden i at opgaven bliver løst. Det må ikke blive en sparemulighed for kommunerne. Til gengæld stiller erhvervsskolerne sig til rådighed med al den ekspertise og faglighed der er til stede. Det er jo eksempelvis lykkedes os med en benhård og fokuseret indsats at få knækket frafaldskurven”, siger  Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsuddannelser.

Danske Erhvervsskoler er ikke enige i alle de fremlagte punkter i Ungepakken. Forskellige fremskrivninger viser at Danmark om 10 år kommer til at mangle ca. 150.000 faglærte. Flere unge skal derfor have en erhvervsuddannelse, hvis ikke det skal få alvorlige konsekvenser for det danske velfærdssamfund. Danske Erhvervsskoler understreger derfor, at det er vigtigt at flere unge – ikke færre – præsenteres for erhvervsuddannelserne.

”Det er vigtigt, at introkurserne i 8.klasse og brobygning i 10. klasse fortsætter. Gerne i en udvidet udgave. Vi mener faktisk, at de unge i folkeskolens 8.-10. klasse skal tilbydes bedre introkurser og brobygning. Hvis vi skal have flere unge til at interesse sig for de erhvervsrettede uddannelser, skal langt flere unge præsenteres for, hvad en erhvervsuddanelse er. Og gerne i væsentligt højere grad end tilfældet er i dag, siger Peter Amstrup.

Det er ikke afklaret hvordan regeringens forslag til Ungepakke skal finansieres. Danske Erhvervsskoler understreger, at pakken ikke skal finansieres ved at tage pengene fra erhvervsskolerne, men af nye midler udefra.

Ungepakken adresserer kun de unge som enten ikke er i arbejde eller ikke under uddannelse. Danske Erhvervsskoler efterlyser en Ungepakke, der fokuserer på det store flertal af unge der er i arbejde eller under uddannelse.

”Det er meget fint, at vi bruger masser af ressourcer på de unge der står uden for enten uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet, men der er også behov for at fokusere på det store flertal af helt almindelige unge, der allerede er i arbejde eller under uddannelse. Hvorfor ikke investere et tilsvarende mia. beløb til forbedringer af det eksisterende uddannelsessystem til glæde for de mange hundredtusinde unge, der i dag er under uddannelse og for alle dem som er på vej”, siger Peter Amstrup.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K