Del
 | Nyhed

De merkantile erhvervsuddannelser skal også styrkes

De merkantile erhvervsuddannelser er rettet mod et mangefacetteret arbejdsmarked, der stiller stigende krav om høje både almene og faglige kompetencer. Det kræver målrettede unge, som vælger uddannelse på baggrund af grundig vejledning og viden om, hvad de merkantile uddannelser går ud på.Derfor skal vi gøre mere for at sikre, at de unge både er uddannelsesparate, afklarede og motiverede, når de går i gang med det merkantile grundforløb.

Elementer fra fleksuddannelsen

De skal vide noget mere om, hvad det vil sige at tage en merkantil uddannelse, og hvilke muligheder der er undervejs. Hvordan politikerne vil gribe det an i praksis, har vi hørt flere bud på. Man kunne bruge nogle af de elementer, der er nævnt i forbindelse med fleksuddannelsen som forberedelse til en ungdomsuddannelse.

De unge savner viden om hvilke muligheder, der allerede er på de merkantile erhvervsuddannelser, men der skal også gøres en ihærdig indsats for at højne det faglige niveau og styrke de faglige valgmuligheder, så uddannelserne bliver endnu mere attraktive både for de unge og for arbejdsgiverne.

Merkantil EUX

Det drejer sig blandt andet om at indføre den såkaldte EUX, som findes på flere andre erhvervsuddannelser, og som giver eleverne mulighed for at opnå gymnasialt niveau i forbindelse med deres erhvervsuddannelse. Merkantil EUX vil tiltrække de unge, der gerne vil arbejde praktisk, men samtidig vil sikre sig muligheden for senere at kunne læse videre. Det vil være en gruppe unge, der vil være med til at løfte uddannelsernes image.Det vil også højne uddannelsernes image, hvis man giver nye muligheder for at afslutte grundforløbet med studiekompetencer på HF-niveau. Det vil give eleverne adgang til videregående studier uden supplering og vil samtidig få flere på hovedforløb inden for fx kontor og shipping, hvor der i dag går mange studenter. Det betyder også, at færre bliver dobbeltuddannet.

Flere udfordringer

Og ligesom uddannelsesminister Morten Østergaard (R) forleden meldte ud, at talentfulde gymnasieelever skal kunne tage fag på universitetet, allerede mens de går på gymnasiet, forestiller vi os, at talentfulde elever på hovedforløbet på de merkantile erhvervsuddannelser kunne tage fag på de kortere videregående uddannelser, KVU, og videregående voksenuddannelser, VVU.

Hvis vi kan få politikerne til at skabe disse rammer for de merkantile erhvervsuddannelser, tager vi på skolerne gerne fat på at udvikle uddannelsernes indhold og form i samarbejde med arbejdsmarkedets parter i de faglige udvalg. Her skal vi blandt andet tage fat på generelt at højne det faglige niveau i alle fag og særligt på grundforløbet udvikle pædagogik og didaktik ad en mere praksisnær og virksomhedsrettet vej.

Både virksomhederne, de unge og samfundet har brug for, at vi i fællesskab arbejder for at styrke de merkantile uddannelser. På skolerne vil vi gøre vores til, at det bliver en fælles opgave.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K