Del
 | Pressemeddelelse

De unge bliver på erhvervsuddannelserne

Det er glædeligt, at EUD-reformen virker, mener Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier. Hovedparten af de elever, der starter på en erhvervsuddannelse lige efter folkeskolen, fortsætter også efter grundforløb 1. Næsten 90 pct. af EUD-eleverne er stadig i gang efter tre måneder på grundforløb 2, mens det gælder knap 95 pct. af EUX’erne, viser nye tal fra MBUL’s uddannelsesstatistik.

Grundforløb 1 giver tydeligvis en rigtig god start for de helt unge elever, der vælger en erhvervsuddannelse direkte fra 9. og 10. klasse. I foråret kunne man konstatere, at næsten 90 pct. af det første hold GF1’ere gennemførte. Nu viser nye tal fra ministeriets uddannelsesstatistik, at de også holder fast på grundforløb 2. Tre måneder efter GF2-start er knap 90 pct. af eleverne fortsat i gang og når det gælder EUX-eleverne er 95 pct. fortsat i gang tre måneder inde i GF2.

”Vi havde en klar forventning om, at grundforløb 1 ville blive en succes, så ministeriets tal er meget glædelige. Det bekræfter, at der er brug for en ordentlig introduktion og vejledning til valg af uddannelse, ligesom muligheden for klassefællesskaber og ungdomsmiljø spiller så stor en rolle for de unge, Nu mangler vi bare, at flere unge får øjnene op for de nye muligheder,” siger Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier med henvisning til, at det i år kun er 18,4 pct. af de unge, der valgte en erhvervsuddannelse.

De gode erfaringer med GF1 for de helt unge bekræfter efter Lars Kunovs mening også, at det vil være en god ide at kunne tilbyde noget tilsvarende for de lidt ældre, som i dag ellers skal starte direkte på GF2.

”Vi forestiller os ikke et halvt år som til de unge, men et kortere målrettet introduktionsforløb, som både kunne indeholde vejledning og de fag, der er nødvendige for at gøre de unge voksne klar til en erhvervsuddannelse,” tilføjer Lars Kunov.

Fakta
Hvad består en erhvervsuddannelse af?
En erhvervsuddannelse består af grundforløb og et hovedforløb, som er praktikken med skoleperioder undervejs. Kommer eleven direkte fra 9. eller 10. klasse, starter hun på grundforløb 1, GF1, som varer et halvt år. Derefter fortsætter hun på grundforløb 2, GF2, som også varer et halvt år. På GF1 har eleven valgt et af fire hovedområder og får vejledning til valg af erhvervsuddannelse. På GF2 starter hun på den konkrete erhvervsuddannelse, fx elektriker, tømrer eller kontorassistent. Hvis eleven først begynder på en erhvervsuddannelse mere end et år efter afgang fra 9. eller 10. klasse, starter hun direkte på GF2.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K