Del
 | Nyhed

De unge må ikke blive tabere

Alle unge skal have en uddannelsesgaranti, uanset hvilken ungdomsuddannelse, de går i gang med. Derfor skal praktikpladsproblemerne løses ved de netop igangsatte trepartsforhandlinger. Det vil Danske Erhvervsskoler gøre en stor indsats for at holde politikere, arbejdsgivere og lønmodtagere fast på.

"Det er på høje tid, at vi får en holdbar og langsigtet løsning på de udfordringer, vi har haft i årevis med for få praktikpladser i virksomhederne. Derfor er vi naturligvis godt tilfredse med, at regeringen har sat det på dagsordenen ved trepartsforhandlingerne, men vi er samtidig også en smule bekymrede for, om ungdomsuddannelserne får tilstrækkelig høj prioritet på den omfangsrige dagsorden for trepartsforhandlingerne. Det er afgørende, at der kommer nye initiativer, og at man ikke blot gentager det samme, man har nævnt igen og igen de senere år," siger Lars Kunov.

Samtidig fremgår det af regeringens oplæg til forhandlingerne, at der skal sikres en høj kvalitet på erhvervsuddannelserne, og det er der også stærkt behov, eftersom vi fremover skal kunne tiltrække kvalificerede og dygtige unge mennesker til erhvervsuddannelserne. Søgningen til erhvervsuddannelserne er faldet igen i år, og trods generel praktikpladsmangel oplever man enkelte steder i landet, at praktikpladser står ledige. I Horsens, Herning og Kolding mangler man elever til praktikpladser indenfor flere uddannelser. Det gælder især indenfor industrien og flere håndværksfag som tømrer, murer, vvs og el.

"Når det gælder håndværksfagene, kan det være et udtryk for, at vi er på vej ud af krisen og der kommer mere gang i samfundet, så vi måske hurtigere end først antaget kommer til at mangle den faglærte arbejdskraft. Derfor er det i 11. time, at vi får styrket kvalitet og image og får en uddannelsesgaranti, så vi gør erhvervsuddannelserne attraktive for alle unge," tilføjer Lars Kunov.

Manglen på elever som industritekniker har formentlig også at gøre med de unges manglende kendskab til uddannelsen. Og her vil Danske Erhvervsskolers forslag om et særligt basisår på erhvervsskolerne for de uafklarede elever kunne bruges til at informere og vejlede om den type uddannelser, som der også bliver stort behov for fremover, foreslår Danske Erhvervsskolers direktør.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K