Del
 | Pressemeddelelse

De unge skal tilbage på ungdomsuddannelserne

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier opfordrer Styrelsen for Patientsikkerhed til at åbne for, at eleverne på ungdomsuddannelserne i Århus kan vende tilbage til skolerne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har onsdag 19. august meldt ud til ungdomsuddannelserne i Aarhus, at de ikke tilrådes at åbne før tidligst 4. september. Det stiller skolerne sig uforstående overfor og har i et åbent brev til regeringen bedt om, at beslutningen ændres. Denne opfordring bakkes op af interesseorganisationen Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, der repræsenterer den samlede erhvervsrettede ungdomsuddannelsessektor.

”Konsekvenserne af, at de nye elever på ungdomsuddannelserne ikke kan komme ind på skolerne, er voldsomme. Det går ud over deres sociale trivsel, og de kommer bagud på det faglige lige fra skolestart. Det er ikke rimeligt”, udtaler Ole Heinager, formand i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne.

”Under genåbningen før sommerferien, hvor erhvervsskolerne og erhvervsgymnasierne kom tilbage under store sikkerhedsforanstaltninger, faldt kontakttallet. Det var da vi sendte dem på sommerferie, at det begyndte at stige igen. Det siger mig, at skolerne godt kan administrere at have mange elever sammen, uden at det udgør en smitterisiko”, tilføjer Ole Heinager.

DEG opfordrer Styrelsen for Patientsikkerhed til at indgå i dialog med skolerne om at få lavet differentierede tiltag ud fra en farvekode, som skolerne kan navigere efter. Gul kan f.eks. betyde, at der indføres skærpede foranstaltninger, mens rød medfører at udvalgte elever sendes hjem.

”Ungdomsuddannelserne skal naturligvis følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger”, udtaler Lars Goldschmidt, formand i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne. 

”Intet tyder imidlertid på, at det specielt er eleverne på ungdomsuddannelserne, der bærer smittestigningen. Det er i lige så høj grad de lidt ældre, som i næste uge må starte på de videregående uddannelser. Derfor giver det ikke mening, at de unge først må starte 4. september, mens de allerede nu må gå på værtshus, mødes i parker og være sociale uden for skolen.”, slutter Lars Goldschmidt.
 

Kontaktoplysninger
Ole Heinager, formand DEG-L : 21 72 95 88
Lars Goldschmidt, formand DEG-B: 40 10 20 48
 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K