Del
 | Pressemeddelelse

De unge skal være robuste og trives

Elevernes trivsel skal forbedres på erhvervsskolerne. Det er et af de fire overordnede mål med erhvervsuddannelsesreformen fra august 2015. Og der er også god brug for indsatsen. Mere end hver femte af alle 16-24-årige har et højt stressniveau og 15 pct. af dem har svært ved at falde i søvn mindst én gang om ugen, viser tal fra Vidensråd for Forebyggelse.Og en del af dem er naturligvis elever på erhvervsskolerne, så det er et vigtigt indsatsområde, mener Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler.

”De unge oplever tydeligvis allerede, at der stilles store krav til dem og deres præstationer, også i uddannelsessystemet. Intet tyder på, at det bliver mindre, tværtimod har nye adgangs- og gennemførelseskrav på erhvervsuddannelserne kun øget forventningerne til de unges indsats. Det er vigtigt, at vi på erhvervsskolerne arbejder for at skabe et attraktivt ungdomsmiljø og hjælper dem til at klare de faglige krav,” siger Lars Kunov.

Derfor sætter Danske Erhvervsskoler fokus på elevernes trivsel fra to vinkler på årsmødet, der finder sted i dag og i morgen på hotel Nyborg Strand.

I dag vil overlæge og robusthedsforsker Poul Lundgaard Bak fortælle om robusthedsforskningens bud på, hvordan elevernes trivsel kan styrkes. Formålet er at inspirere erhvervsskolernes ledere og bestyrelsesmedlemmer til at skabe et godt fundament for trivsel og læring.

Torsdag drejer det sig om erhvervsuddannelsesreformens kvalitetsindikatorer og mål, hvor elevernes trivsel er blandt måleparametrene.

”Det er helt rigtigt, at elevernes trivsel er blandt de punkter, erhvervsskolerne bliver målt på. Elevtrivselsundersøgelser har været gennemført i en del år, men vi bifalder kun, at indsatsen nu står højt på den politiske dagsorden. Det er naturligvis også vores forventning, at en bedre elevtrivsel vil føre til mindsket frafald,” tilføjer Lars Kunov.

Bedre elevtrivsel er et blandt mange væsentlige emner, som Danske Erhvervsskoler har på dagsordenen på årsmødet. Temaet er fremtidens erhvervsskole, så omkring 550 ledere og bestyrelsesmedlemmer fra erhvervsskolerne og repræsentanter fra interesseorganisationer vil de kommende dage ”sætte sig op i helikopteren” og på baggrund af oplæg fra en række eksperter og andre kloge folk diskutere unge på kanten af uddannelse, den menneskelige produktionsmaskine, erhvervsskoler i yderområder, internationalisering, uddannelser sat på tal, robotter og det åbne danske arbejdsmarked.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K