Del
 | Nyhed

De unges viden skal øges

Det vil de blandt andet, fordi de ikke ved nok om alternativerne. Rundspørger blandt eleverne viser, at mange slet ikke kender erhvervsuddannelserne eller de erhvervsgymnasiale uddannelser, og så er det jo ikke så mærkeligt, at de ikke overvejer at vælge dem.

Derfor ligger der en meget stor informations- og kommunikationsopgave overfor eleverne i folkeskolen. Alle elever skal vælge ungdomsuddannelse på et oplyst grundlag, altså vide at der findes en række ligeværdige uddannelser efter folkeskolen. Vejledningsindsatsen skal styrkes i et samarbejde mellem UU, forældre, skole og elev, og på Syddansk Erhvervsskole i Odense og Vejle har man taget opgaven på sig.

Som forsøg tilbyder en vejleder fra erhvervsskolen at komme ud i folkeskolens ældste klasser og informere om mulighederne på en erhvervsskole, og det øger utvivlsomt de unges viden om mulighederne. Der er naturligvis delte meninger om, hvorvidt erhvervsskolen skal påtage sig det ansvar, men skal man vende den nedadgående spiral i tilgangen til erhvervsuddannelserne, er det absolut nødvendigt at tænke nyt.

Andre erhvervsskoler i landet er allerede i fuld gang med at samarbejde med de lokale folkeskoler, mens nogen garanteret også kan lære af erfaringerne fra Syddansk Erhvervsskole. Formen er ikke afgørende, men det er helt nødvendigt, at der sker noget for at øge kendskabet.

Det danske samfund og virksomhederne har hårdt brug for, at flere unge bliver fristet af en faglært uddannelse. Her har vi som erhvervsskoler også en opgave i at gøre vore uddannelser endnu mere attraktive og målrettet de unges ønsker om valgmuligheder og ungdomsmiljø. Ligesom vi har store forventninger til, at de nye praktikcentre kan medvirke til, at de unge får den uddannelsesgaranti, som er så afgørende for, at de vælger en erhvervsuddannelse.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K