Del
 | Nyhed

DEG optaget i Rådet for Menneskerettigheder

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier er blevet optaget i det nye Rådet for Menneskerettigheder 2021-2025

Ungdomsuddannelserne har et medansvar for, at dannelsen af borgere i det danske samfund sker på baggrund af blandt andet menneskerettigheder. På denne baggrund har DEG fået imødekommet en ansøgning om optagelse i det nye Rådet for Menneskerettigheder 2021-2025. Derved får erhvervsskolerne mulighed for at understøtte indsatser på en række af Institut for Menneskerettigheders område bl.a. ligebehandling og uddannelse.

De danske erhvervsskoler udbyder over 100 erhvervsuddannelser, de erhvervsgymnasiale uddannelser samt voksen- og efteruddannelse. Erhvervsskolerne har således en stor kontaktflade med både unge, unge voksne samt voksne elever og kursister. Skolerne har ligeledes en tæt tilknytning til arbejdsmarkedet grundet erhvervsuddannelsernes opbygning som vekseluddannelser med lærepladser i virksomhederne. 

Erhvervsuddannelser som opmærksomhedspunkt
Erhvervsuddannelserne har været opmærksomhedspunkt for en række udgivelser fra Institut for Menneskerettigheder igennem årene med fokus bl.a. på det kønsdelte uddannelsesvalg, ligebehandling af elever, sexchikane, etnicitet, minoritetskøn, lige adgang til praktikpladser, frafald, tilgængelighed bl.a. for elever med handicap og generelt et diskriminationsfrit undervisningsmiljø. 

Det ligger DEG-L meget på sinde at understøtte erhvervsskolerne i at imødekomme de problematikker, som udgivelserne adresserer. Derfor er DEG rigtig glade for, at organisationen nu indtager en plads i Rådet for Menneskerettigheder og kan medvirke til at vurdere udformningen og afviklingen af instituttets aktiviteter.

Næstformand i DEG-L, Annette Vilhelmsen, er udpeget som repræsentant for DEG. 

Læs mere om Rådet for Menneskerettigheder 

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K