Del
 | Nyhed

Del dine undervisningsmaterialer – få mange at vælge mellem

Et virtuelt materiale, hvor eleven er øverste chef i et reklamebureau, der skal markedsføre et nyt produkt. En opgave, hvor eleverne gennem 10 spørgsmål får repeteret deres førstehjælpskursus.   

Det er eksempler på, hvad undervisere på erhvervsskolerne kan dele på det nye site www.eudtube.dk.  

Ideen med sitet er, at hvis underviserne selv afleverer et materiale, får de til gengæld 20 andre at vælge imellem. Sitet lanceres den 10. juni på Business College Horsens.  

Undervisningsminister Tina Nedergaard ser gode muligheder for sitet og håber, at mange vil gøre brug af det.  

”Allerede nu er 20 forsøgsskoler i gang med at lægge materiale på sitet. Jeg opfordrer alle undervisere og ledere på landets erhvervsskoler til at følge efter, så alle kan få glæde af de mange undervisningsmaterialer, der er udviklet rundt om i landet,” siger ministeren.  

Eudtube.dk er rettet mod undervisere og ledere på erhvervsskolerne og er en del af emu.dk. Det er blevet til i et samarbejde mellem Undervisningsministeriet og to projektskoler - Tech College Aalborg og Erhvervsskolerne Aars.   Underviserne kan bidrage med alt fra simple tekster til opgaver med både video, tekster, grafik og billeder.  

De mange digitale undervisningsmidler giver underviserne bedre mulighed for at tilpasse undervisningen til elever med forskellige forudsætninger og forskellige måder at lære på.  

På sitet kan underviserne også finde ideer og inspiration til, hvordan de kan inddrage it i undervisningen.  

Om projektet:
På eudtube.dk skal undervisernes gode ideer og it-baserede undervisningsmaterialer spredes til gavn for alle.  

Etableringsfasen forventes afsluttet 1. november 2010 og sitet bliver løbende videreudviklet i forhold til brugernes ønsker og med nye materialer fra underviserne. Læs mere om projektets udvikling på emu.dk og uvm.dk.  

Projektet udvikles i samarbejde med en gruppe af erhvervsskolelærere og både Teknologisk Institut og UNI-C (emu.dk) spiller en aktiv rolle i arbejdet.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K