Del
 | Pressemeddelelse

Den positive fremgang i indgåede praktikaftaler fortsætter i oktober

Den positive udvikling i antallet af indgået praktikpladsaftaler, vi så i august og september, ser ud til at fortsætte. Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier er dog stadig bekymret for de konsekvenser det kan få, når trepartsaftalen udløber til december.

I maj 2020 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale, der skulle sikre lønkompensation til virksomheder med lærlinge. Samtidig blev der givet mulighed for bedre adgang til skolepraktik. Trepartsaftalen har indtil videre betydet en stabil fremgang både i antallet af indgåede lærepladser og i antallet af elever i skolepraktik.

- Det er godt, for det betyder at trepartsaftalen virker. Men om 42 dage udløber aftalen. Derfor opfordrer vi til hurtigst muligt at sikre en god løsning som erstatning for trepartsaftalen, siger Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne

I DEG var der i foråret 2020 en formodning om, at nedlukningen grundet COVID-19 ville få indvirkning på aktiviteten på erhvervsuddannelserne og AMU. Derfor oprettede DEG et data-panel blandt en gruppe medlemsskoler for at kunne følge udviklingen måned for måned. Det er på baggrund af en stikprøve blandt medlemsskolerne, at DEG kan se, at den positive fremgang fra august og september i antallet af indgående lærepladser, fortsætter i oktober.

- Vi deler begejstringen med Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil over de glædelige tal, men vi vil også hejse flaget for, at det kan blive nødvendigt at trække i arbejdstøjet igen for at sikre den positive fremgang, fortsætter Ole Heinager.

- At antallet af indgåede lærepladser fortsætter med at stige, ser vi som en klar indikation på, at lønkompensationsordningen virker. Derfor kan vi også være bekymret for de konsekvenser, det kan få, når trepartsaftalen udløber 31. december 2020. Vil virksomhederne så fortsætte med at tage lærlinge? siger Ole Heinager.

Foruden lønkompensation gav trepartsaftalen også mulighed for at tilbyde skolepraktik ekstraordinært på en række uddannelser, som ellers ikke har skolepraktikmulighed. Ligesom aftalen også suspenderede karensperioden mellem grundforløbet og skolepraktikken. Begge dele har været med til at fastholde elever i deres uddannelsesforløb, og begge dele udløber ligeledes med trepartsaftalen d. 31. december 2020.

- Vi er opmærksomme på, at det er en dyr ordning. Men det skal ses som en investering i fremtiden, for det ser jo ud til at virke. Derfor bør man arbejde videre med en gradueret kompensationsordning, hvor de brancher, som er hårdest ramt af COVID-19 restriktionerne får den højeste kompensation

En ny analyse fra Dansk Energi viser, at vi frem mod 2030, får brug for 40.000 elektrikere, hvis vi skal nå i mål med klimapartnerskabernes anbefalinger.

- Vi må og skal holde fast på hver og én, som er i gang med en erhvervsuddannelse. Danmark har ikke råd til andet. Lige nu siger fremskrivninger, at vi kun vil have 28.000 elektrikere i 2030. Vi kan derfor ikke risikere at tabe elever på gulvet. Vi har brug for langsigtede løsninger både ift. kompensationsmulighederne og skolepraktik, som rækker ind i foråret. Intet tyder jo desværre på, at COVID-19 stopper 31. december, afslutter Ole Heinager.

Læs mere i analysen fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier her: Praktikpladser på erhvervsuddannelserne oktober 2020 efter COVID-19 nedlukning 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K