Del
 | Pressemeddelelse

Der er behov for en styrket indsats

Søgningen til erhvervsuddannelserne fra 9. og 10. klasse er status quo i forhold til sidste år, og det illustrerer tydeligt, at der er behov for at gøre mere for at få flere til at se fordelene ved at vælge en erhvervsuddannelse, mener Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Når kun 18,5% af de unge har valgt en erhvervsuddannelse, er der lang vej til de politiske mål om at 25% skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020 og 30% i 2025.

"Nye midler må tages i brug, når vi stadig ikke ser en opadgående kurve, to år efter erhvervsuddannelsesreformen er trådt i kraft. Erhvervsskolerne arbejder intensivt for at implementere erhvervsuddannelsesreformen og de seneste evalueringer af reformen viser, at eleverne er rigtig glade for det nye grundforløb 1. Det er også tydeligt at flere har opdaget eux, hvor man både kan få en faglært uddannelse og blive erhvervsstudent. Vi fortsætter arbejdet for at udbrede kendskabet, men der skal helt klart mere til for at ændre søgningen markant," siger Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne.

Et indsatsområde er yderligere at styrke samarbejdet med grundskolen, så eleverne på et tidligt tidspunkt møder den anvendelsesorienterede undervisning og der er ligeledes brug for at øget fokus på overgangen fra grundskolen til erhvervsuddannelserne.

En rundspørge foretaget af Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier viser, at 88% af erhvervsskolerne har samarbejde med grundskoler om gæstelærerordninger, temaarrangementer og fælles projekter. Og et tilsvarende antal har planer om at udvide samarbejdet de kommende år. Erhvervsskolerne fremhæver særligt, at samarbejdet fører til, at både folkeskoleelever og folkeskolelærere får relevant viden i forhold til at vælge ungdomsuddannelse.

"Vi har brug for, at der bliver sat yderligere skub på denne indsats, ikke mindst af hensyn til de unge, som skal vejledes derhen, hvor der er beskæftigelsesmuligheder. Undervisningsministeren sagde fornylig, at hun ville komme med initiativer, der retter sig både mod folkeskolen og erhvervsuddannelserne. Vi ser meget frem til Merete Riisagers udspil, for det haster og er i den grad i 11. time, hvis vi skal undgå en massiv mangel på faglærte," siger Lars Goldschmidt, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K