Del
 | Pressemeddelelse

Der er brug for en lærlingepakke

Statsminister Mette Frederiksen har mandag 23. marts forlænget skolelukningerne til efter påske i forsøget på at stoppe spredningen af Corona-virus. Erhvervsskolerne er allerede godt i gang med fjernundervisning og arbejder ufortrødent videre på at fastholde elevernes motivation. Men der er brug for en lærlingepakke, så ingen efterlades uden forsørgelsesgrundlag.

Det kom ikke som den store overraskelse for erhvervsskolerne, at Regeringen netop har forlænget alle skolelukningerne til og med 2. påskedag.

”I det store billede giver det god mening også at lukke skolerne i uge 14, da mange skoler alligevel holder lukket i uge 15 i dagene op til påske”, siger Lars Kunov, direktør i Interesseorganisationen Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier. "Men det er klart at endnu en uge sætter ekstra pres på erhvervsskoler, lærere og elever. Mange elever er motiveret af kombinationen mellem teori og praksis, som er de erhvervsrettede uddannelsers adelsmærke og den kobling kan ikke stimuleres i et online undervisningsforløb”, pointerer Lars Kunov.

Generelt er der en bekymring for, at særligt elever uden stærke digitale kompetencer dropper ud af deres uddannelse eller mister deres forsørgelsesgrundlag pga. Coronakrisen. Det kan have fatale konsekvenser for muligheden for at tiltrække flere til de erhvervsrettede uddannelser på længere sigt.

"Der er brug for en lærlingepakke, som sikrer, at elever i praktikforløb på erhvervsuddannelserne omfattes af lønpakker, så de kan sendes hjem sammen med de øvrige medarbejdere", påpeger Lars Kunov og fortsætter "Alle elever, som afslutter deres grundforløb eller mister deres praktikplads, skal kunne optages i skolepraktik med det samme og uden karenstid, så de ikke efterlades på gaden".

Derudover er der bl.a. behov for, at erhvervsskoler kan etablere skolepraktik på erhvervsuddannelser, hvor der i dag ikke er skolepraktik. Der skal desuden være mulighed for at fremskynde hovedforløbsundervisning; erhvervsskolerne skal kunne tilrettelægge nødundervisning ift., hvad der er relevant og elever i praktikcentrene skal kunne tage AMU-kurser og studierettede påbygningsfag.

”Pernille Rosenkrantz-Theil indledte sin ministerperiode med en ambition om en gang for alle at komme praktikpladsproblematikken til livs. Nu mere end nogensinde før, er det afgørende, at ministeren samler organisationerne for skolerne, lærerne, eleverne og arbejdsmarkedets parter i en taskforce for praktikområdet.” slutter Lars Kunov.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K