Del
 | Debatindlæg

Der er brug for politisk handling nu

Der er afgørende brug for nytænke fremtidens voksen- og efteruddannelsessystem. Derfor er politikerne nødt til at forstå alvoren og handle nu, skriver 3F og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne.

Af Søren Heisel og Peter Amstrup, hhv. forbundssekretær i 3F og formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne

Det er langt fra første gang, at vi gør opmærksom på, at AMU er nødlidende, og at det er i 11. time, hvis vi fortsat skal bevare og udvikle et brugbart voksen- og efteruddannelsessystem til gavn for alle danske virksomheder.

Men det er desværre fortsat rigtigt. Det er kun blevet endnu mere nødvendigt, at politikerne forstår alvoren og gør noget både strukturelt og økonomisk.

AMU-aktivitet i frit fald
Lige nu er trepartsforhandlinger om emnet jo i gang mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter på baggrund af ekspertgruppens anbefalinger, mens behovet for et banebrydende, nytænkende forslag til fremtidens voksen- og efteruddannelsessystem kun vokser.

AMU-aktiviteten er faldet dramatisk og er i fortsat frit fald. Der er sket en halvering i antallet af faglærte og ufaglærte, der tager et AMU-kursus over en årrække.

Men det er jo ikke udtryk for, at virksomhederne og deres medarbejdere ikke nu og i fremtiden har brug for et system, der kan opkvalificere og efteruddanne arbejdsstyrken.

Brug for større fleksibilitet
Der er naturligvis flere grunde til tilbagegangen, men en af de meget væsentlige er, at virksomhederne og deres medarbejdere efterspørger noget andet end det, systemet kan tilbyde lige nu. Først og fremmest siger de til os, at de har brug for større fleksibilitet, og at vi kan tilpasse kurserne til deres behov.

Det bekræftes af de foreløbige erfaringer med AMU-forsøg, hvor en række erhvervsskoler har haft mulighed for lokalt at sammensætte kurser efter virksomhedens behov. Her siger skolerne direkte, at forsøgsrammen har været afgørende for, at de kunne udbyde kurser, der kunne imødekomme virksomhedernes efterspørgsel.

Parate til forandring og omstilling
På samme tid er der brug for en langt bedre sammenhæng mellem erhvervsuddannelserne og AMU-systemet, så det også letter adgangen til uddannelse for virksomhederne og den enkeltes mulighed for at bygge videre på eksisterende færdigheder.

Vi er parate til forandring og omstilling, for vi tror på, at samfundet fortsat har brug for et landsdækkende voksen- og efteruddannelsessystem. Vi er bare nødt til at have nogle penge til at udføre omstillingsprocessen for, da det jo vil tage lidt tid at gennemføre.

Investér, mens tid er
Trepartsforhandlerne kommer forhåbentlig snart ud med nogle rigtig gode bud på fremtidens voksen- og efteruddannelse. Og forandringer og omstilling kræver investeringer i stedet for besparelser, og derfor skal gode forslag naturligvis understøttes ved de igangværende finanslovsforhandlinger.

Ligesom på erhvervsuddannelserne er der brug for, at politikerne ser nødvendigheden af at investere i AMU-systemet for at kunne bevare og udvikle det for at tiltrække flere elever og kursister.

Her er det oplagt at bruge nogle af de aktivitetsmidler, som er afsat til AMU-kurser, men ikke brugt de senere år. Pengene er der, så brug dem nu fornuftigt til at investere i Danmarks fremtid, mens tid er.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K