Del
 | Pressemeddelelse

Der skal handles for at sikre praktikpladser

En undersøgelse lavet af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier viser et øjebliksbillede af praktikpladssituationen på 10 af de største erhvervsuddannelser. Knapt 500 elever har indtil nu mistet deres læreplads siden nedlukningen 12. marts. Til sommer bliver ca. 14.500 elever færdige med deres grundforløb. Det er afgørende, at politikerne allerede handler nu, så disse elever kan komme videre i deres uddannelse.

Det virker at handle! Det viser en undersøgelse, som Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har lavet på 10 af de største erhvervsuddannelser i foreningens medlemskreds. Tilsammen udgør disse uddannelser 47% af samtlige igangværende aftaler på hovedforløbet i november 2019. Heraf har 2% af lærlingene mistet deres praktikplads siden nedlukningen medio marts – et tal, der vidner om, lønkompensationen til lærlinge har virket efter hensigten. Det giver grund til optimisme.

”Tallene viser, at rettidigt omhu virker”, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier. ”Det var vigtigt for os, at lærlinge og elever blev del af lønkompensationsordningen, og derfor var vi meget glade for den delaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik 25. marts, som gør dette muligt. Vi tror på, at det har medvirket til, at tallene på nuværende tidspunkt ikke er værre”.

Selvom tallene generelt er lave, så viser undersøgelsen, at er der brancher, som er hårdere ramt end gennemsnittet, bl.a. på Gastronom, hvor tallet er 5%.

”5% kan synes af lidt, men når man dykker ned i menneskene bag tallene, er der tale om 71 unge og voksne, som nu har fået afbrudt deres uddannelsesforløb og kigger ind i en usikker fremtid, hvor de ikke ved, hvornår og hvordan de kan gøre deres uddannelse færdig”, udtaler Lars Kunov og tilføjer:
”Skolerne er bekymret for elevernes motivation, fordi det er svært at søge en praktikplads og nogle elever, oplever det som om, at deres uddannelse er sat helt i stå”.


Samtidig er 509 elever optaget i skolepraktik i perioden 12. marts -20. april 2020. Det er 209 flere end i samme periode i 2019. Det betyder, at de ikke har kunnet finde en praktikplads i en virksomhed. Skolernes praktikpladsopsøgende arbejde er udfordret, fordi de ikke kan besøge virksomheder og det dermed er svært at etablere kontakt med dem.

”Vi står og kigger hen mod sommerferien, hvor ca. 14.500 elever er færdige med deres grundforløb og skal starte på deres hovedforløb i praktik”, forklarer Lars Kunov.

”Skolerne vurderer, at det bliver en udfordring at etablere uddannelsesaftaler fremadrettet. Derfor er det vigtigt, at politikerne endnu engang udviser rettidig omhu og får lavet politiske aftaler, der kan motivere virksomhederne til at indgå praktikaftaler. Derudover bør en aftale sikre, at skolerne kan holde fast i eleverne, så frafaldet ikke bliver stort.”

”Det ville være et tilbageslag for indsatsen for faglært arbejdskraft i Danmark, og for alle de kræfter, der har været lagt i igennem årene, for at få de unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Det må vi ikke tabe på gulvet. Og over for de unge og voksne, der har valgt en erhvervsuddannelse, kan vi heller ikke være bekendt at lade dem gå en usikker fremtid i møde”, afslutter Lars Kunov.

Se praktik-analysen her


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K