Del
 | Pressemeddelelse

Det erhvervsrettede får et mærkbart løft

De erhvervsrettede uddannelser har fokus på innovation og iværksætteri og det bliver der brug for i fremtidens vækst. Derfor er det et vigtigt skridt, regeringen tager, når den nu afsætter en milliard kroner til forskning og udvikling bl.a. på de erhvervsrettede uddannelser på erhvervsakademierne, siger direktør Lars Kunov, Danske Erhvervsskoler.

”Det er en vigtig anerkendelse af de erhvervsrettede uddannelsers betydning for fremtidens arbejdsmarked og Danmark som produktionsland. Erhvervsakademierne skal også fremover være stærke, selvstændige uddannelsesinstitutioner og forskning og udvikling her vil komme hele den erhvervsrettede sektor til gode,” siger Lars Kunov.

Han er samtidig meget glad for, at regeringen lægger op til at videreføre de ca. 430 mio.kr. om året, som erhvervsskolerne har fået de sidste tre år som led i Globaliseringsaftalen. De ville ellers bortfalde med årets udgang, hvilket ville få alvorlige konsekvenser for skolerne, der ville være nødt til at afskedige lærere og stoppe en række aktiviteter til fastholdelse af elever og pleje af talenter.  

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K