Del
 | Nyhed

Direktørmøde

Erhvervsskoledirektører fra hele landet har netop været samlet til direktørmøde i København.

Dagens overordnede tema var implementeringen af EUD-reformen , men der blev også tid til at diskutere markedsgørelse af de studieadministrative systemer.

 

Dagens program så ud som følger:

 

1. Gennemgang og drøftelse af erhvervsuddannelsesreformen og den kommende implementeringsproces Ved næstformand Peter Enevol, EUD-udvalgsformand Neil Jacobsen og Danske Erhvervsskolers sekretariat.

2.  Markedsgørelse af studieadministrative systemer Uddybende bilag eftersendes Ved Peter Enevold, næstformand og formand for økonomiudvalget.

3. Drøftelse med Undervisningsministeriet om skolernes rolle i implementering af reformen Ved Jesper Fisker, Departementschef og Lars Mortensen, Afdelingschef.

4. Opsummering og afslutning Ved formand Peter Amstrup

 

Slides fra dagen findes her:

Slides fra direktørmødet

EUD Kvalitet og grundforløb

Departementschef Jesper fiskers oplæg


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K