Del
 | Debatindlæg

Drastiske tiltag er nødvendige, hvis uddannelsessystemet skal møde de unge og samfundets behov

Af: Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne, og Lars Goldschmidt, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at aldrig har så få gennemført en erhvervsuddannelse. Det er katastrofalt for den enkelte og for Danmark. Vi bliver nødt til at diskutere, om vi investerer nok i vores uddannelsessystem og om pengene bruges rigtigt. Dansk Erhverv er kommet med et udspil til en samlet uddannelsesreform med mange gode takter, som vi i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier bakker op om.

Det er afgørende for den enkeltes muligheder at få en uddannelse og vigtigt for vores velfærd og vækst at have en kompetent arbejdsstyrke. Desværre er der i dag for mange, som ikke får en erhvervskompetencegivende uddannelse og derved er det svært at sikre den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft, Danmark har brug for.

Personer uden uddannelse har større risiko for at blive marginaliseret fra arbejdsmarkedet. Det vil gå ud over deres levevilkår og potentielt på sigt deres lyst til at deltage i samfundet som demokratiske medborgere. 

Uddannelsessystemet har gennemgået en række reformer, som desværre har været usammenhængende. Trods gode intentioner er der for mange 18-25-årige, som er uden job eller uddannelse; mange tabes og mistrives og alt for få vælger en faglært karriere.

Vi må finde holdbare løsninger, der kan imødekomme, at for mange ikke har kompetencer til at starte på en uddannelse eller falder fra. Flere skal lykkes i det danske uddannelsessystem – ganske enkelt. Her er Dansk Erhvervs forslag om en samlet reform, der skal fremtidssikre og kvalitetsudvikle uddannelsessystemet et stærkt bidrag til debatten, som vi mener, at politikerne skal turde drøfte. 

Uddannelse er en forudsætning for, at vores samfund kan bestå og følge med udviklingen – specielt ift. digitalisering og grøn omstilling, hvor Danmark gerne vil gå forrest. Det er nu, politikerne skal være kreative og finde finansiering til en ambitiøs investering i uddannelse. Det vil nemlig kræve gennemgribende tiltag at løfte uddannelsessystemet til at bidrage bedst muligt til den enkeltes liv og til fællesskabet. 

Konsekvenserne vil uundgåeligt blive store, hvis ikke flere ufaglærte bliver løftet til faglærte; hvis ikke vi får uddannet flere til at varetage den grønne omstilling og hvis ikke der bliver en bedre sammenhæng i uddannelsessystemet, så de unge får en kompetencegivende uddannelse. 
Dansk Erhverv har præsenteret en finansieringsmodel, hvor SU på kandidatdelen omlægges til lån. Det er der ikke politisk flertal for på Christiansborg. Men der er enighed om, at noget må gøres.

Vi håber derfor, at politikerne kan skille diskussionen om indhold og finansiering fra hinanden, så vi kan få gang i den nødvendige diskussion af hele uddannelsessystemet. 
 

Bragt i Berlingske 27. april 2021

 

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K