Del
 | Pressemeddelelse

Efteruddannelse gavner også de ældre

Projekt ”Det gode måltid” i Rebild kommune har i dag fået den nationale efteruddannelsespris 2016 for en efteruddannelsesindsats, der kommer både medarbejdere, ledelse og brugerne – de ældre – til gode. Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier–Lederne og VEU-centrene står bag den nye pris.

Kostforplejningsenheden i Rebild kommune ville forbedre de ældres madoplevelse og samtidig styrke samarbejdet mellem det centrale produktionskøkken og de ansvarlige på kommunens plejehjem. Derfor tog enhedens leder Brian Pedersen og kostvejleder Annette Hendrup Smith sammen med VEU-center Aalborg/Himmerland og Erhvervsskolerne i Aars initiativ til et ambitiøst 25 dages AMU-forløb for alle involverede medarbejdere i 2017. Projektet er i fuld gang og i dag fik Rebild kommune Årets Efteruddannelsespris 2016 for det.

"Vi ønsker med prisen at hylde en virksomhed, der i særlig grad har arbejdet systematisk med uddannelsesplanlægning, herunder skabt sammenhæng mellem virksomhedens udviklingsplan og kompetenceudvikling af medarbejderne. En virksomhed, der udmærker sig og som kan være kilde til inspiration for andre. Det er kostforplejningsenheden i Rebild kommune et særdeles godt eksempel på," siger Michael Kaas-Andersen, næstformand i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne, som overrakte efteruddannelsesprisen ved en reception i DEG-L’s lokaler i København.

Årets efteruddannelsespris 2016 uddeles for første gang i år og de to andre nominerede til prisen var entreprenørfirmaet Nordkysten A/S i Gilleleje og Mirit Glas A/S i Vojens. Nordkysten A/S var nomineret for sin systematiske efteruddannelsesindsats, som bl.a. indeholder AMU Sjakbajsforløb, it-kurser, dansk og læsning for ordblinde og kurser i energirigtig kørsel. Mirit Glas A/S blev nomineret for at have grebet uddannelsesindsatsen systematisk an og gennemført 90 dages undervisning i 2016, efter at man først fornylig har taget fat på efteruddannelse af medarbejderne.

På alle tre virksomheder er uddannelsesplanlægning og gennemførelse sket i tæt samarbejde med de lokale VEU-centre, erhvervsskoler og AMU-centre.

Landets 13 VEU-centre har nomineret en lokal virksomhed til den nationale efteruddannelsespris, hvorefter en dommerkomité har udvalgt de tre nominerede.

Kriterier for udvælgelse har både lokalt og centralt været:

• Arbejder systematisk med uddannelsesplanlægning

• Motiverer medarbejderne til den nødvendige opkvalificering

• Sammenkobler virksomhedens udviklingsplaner med kompetenceudvikling for medarbejderne

• Har benyttet voksen- og efteruddannelse til at opfylde virksomhedens kompetencebehov.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K