Del
 | Pressemeddelelse

Efteruddannelse står højt på dagsordenen

Tre meget forskellige virksomheder er nominerede til Årets Efteruddannelsespris, som Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier uddeler den 12. april. De arbejder alle systematisk og strategisk med efter- og videreuddannelse af deres medarbejdere.

En global leverandør af tætninger og pakninger, en kommunal serviceenhed og en stor fragtmandsvirksomhed er de tre meget forskellige arbejdspladser, som er nominerede til Årets Efteruddannelsespris 2017.

Trelleborg Sealing Solutions i Helsingør, Park & Vej og Rengøringsenheden i Aars kommune og Danske Fragtmænd i Brabrand har alle arbejdet strategisk med efter- og videreuddannelse af deres medarbejdere i det forgangne år.

De tre arbejdspladser er udvalgt af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier blandt indstillingerne fra landets 13 VEU-centre, som har peget på dem blandt deres lokale virksomheder. Torsdag den 12. april afsløres det, hvem af de tre, der får Årets Efteruddannelsespris 2017. Prisen overrækkes af Michael Kaas-Andersen, som er formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Ledernes VEU-udvalg.

”Det er uhyre vigtigt, at virksomhederne arbejder systematisk med efter- og videreuddannelse af deres medarbejdere, og at det sker i tæt samarbejde med erhvervsskoler og AMU-centre. Det er helt afgørende for at sikre og skabe fortsat vækst og samtidig sørge for, at medarbejderne har de rette kompetencer. Derfor finder vi det vigtigt at fremhæve de gode eksempler, hvor man har sat efteruddannelse højt på dagsordenen og som andre virksomheder kan lade sig inspirere af,” siger Michael Kaas-Andersen.

Hos Danske Fragtmænd i Brabrand har man igangsat en systematisk opkvalificering af lager- og terminalmedarbejderne i form af forberedende voksenundervisning i dansk og matematik, som efterfølgende er blevet et landsdækkende efteruddannelsestilbud i virksomheden. Frem til sommeren 2019 vil omkring 200 medarbejdere have gennemført et eller flere undervisningsforløb.

I Park & Vej og Rengøringsenheden i Aars har man også haft fokus på at gøre medarbejderne klar til indførelse af ny teknologi, bl.a. i forhold til tilstrækkelige kompetencer i læsning og skrivning. Så alle 145 ansatte har gennemført to ugers efteruddannelse på AMU.

I Helsingør har Trelleborg Sealing Solutions i et tæt samarbejde med tillidsfolkene prioriteret at sikre medarbejderne de nødvendige almene og erhvervsrettede kompetencer. Det har været i form af både forberedende voksenundervisning i dansk og AMU-kurser i bl.a. lean, samarbejde og forretningsforståelse.

Der udsendes pressemeddelelse umiddelbart efter offentliggørelsen af Årets Efteruddannelsespris 2017.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K