Del
 | Debatindlæg

Elevfordeling skal ske med respekt for uddannelserne

Bragt i Altinget den 28. oktober 2020

Af: Bestyrelsen for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne

Omfavn forskelligheden 
Der er behov for at sikre det bedste grundlag at drive ungdomsuddannelser på. Ikke for egen vindings skyld. Men for de mange tusinde elever, som strømmer gennem vores uddannelsesinstitutioner. Og for de mange virksomheder og arbejdspladser, som har brug for kvalificeret arbejdskraft. Det er vores mål på erhvervsskolerne og erhvervsgymnasierne.

Den 9. okt. kunne man i Altinget læse, hvordan rektor på Nørre Gymnasium stillede spørgsmålstegn ved erhvervsgymnasiernes måde at drive skole på. Han mente, at erhvervsgymnasierne ser sig selv som virksomheder, hvor eleven er en vare, der skal understøtte virksomhedens vækst.  Samtidig vurderer han, at erhvervsgymnasierne ” plukker de elever, de har lyst til”.

Vi forstår, at mange har følelserne uden på tøjet i disse tider, hvor der politisk forhandles om en elevfordeling, som potentielt kan have store konsekvenser for det enkelte gymnasium. Det oplever vi selv. 

Midt i følelsernes vold har debatten drejet sig væk fra den udfordring, som vi alle er enige om skal løses - nemlig at sikre det bedst mulige grundlag at drive ungdomsuddannelser på i hele Danmark. Der vil vi gerne tilbage til. 

Her er vi ikke enige med de almene gymnasier i løsningerne. Grundlæggende mener erhvervsgymnasierne ikke, at en fordeling af elever er den rigtige måde at imødekomme problemerne på.

Business-gener og laboratorieaftener 
Erhvervsgymnasierne uddanner elever med stærke business-gener, som drømmer om en chance i ”Løvens hule”. Og unge, som hellere vil være i laboratoriet en fredag aften end til fest. Vi har elever, som er villige til at rejse rigtig langt og forbi andre uddannelsestilbud, fordi de er dedikerede til en bestemt drøm. Det er det, som driver og motiverer dem. 

Vores handelsstudenter fortsætter i de videregående uddannelser, men mange vælger også en erhvervsfaglig vej ude i en virksomhed. Og vores tekniske studenter er lynhurtige til at gå videre i uddannelsessystemet inden for mange af de STEM-uddannelser, som virksomhederne efterspørger i stor stil. 

Vores undervisere på erhvervsgymnasierne kommer selv fra erhvervslivet. Det er af stor værdi, at eleverne gennem deres undervisning og i mødet med underviserne oplever en reel erfaring fra det offentlige eller private arbejdsmarked ud over en stærk faglighed fra en universitær uddannelse og baggrund. 

Erhvervsgymnasiernes DNA
Denne kultur, dette DNA, er erhvervsgymnasierne farvet af. Vi ser vores elever - ikke som en vare i butikken – men som medskabere af den fremtid de skal være en del af, uanset om det er direkte til et studie eller som ny på arbejdsmarkedet. Derfor skal vi involvere os i dem og tilbyde det bedst mulige.

På erhvervsgymnasierne lægger vi os i selen for at gøre os attraktive for eleverne. Det ser vi som et adelsmærke. Vi gør meget ud af vores profiler og vi omfavner, at der skal være forskellige muligheder for forskellige elever og drømme. 

Erhvervsgymnasierne udspringer af erhvervsskolerne, som oprindeligt var branchernes skoler og hvor man uddanner direkte til arbejdsmarkedet efter lokal efterspørgsel. De almene gymnasier er udsprunget af en anden tradition med latin- og katedralskoler, hvor sigte har været mere almene akademiske traditioner. Den DNA er mange almengymnasier farvet af.
I stedet for at slå på hinanden, bør vi omfavne den forskellighed - for elevernes skyld. 

En helhedsplan 
Vi er helt enige med de almene gymnasier i, at der skal være gode uddannelser i hele landet. Vi kan godt se, at der er et stort politisk ønske om at bringe elevfordeling i spil, som et redskab hertil. Det anerkender vi.  Men vi appellerer til, at hvis hhx og htx inkluderes, så sker det med respekt for uddannelserne og de elever, der aktivt tilvælger disse. Det kunne f.eks. være ved at lave elevfordelingen inden for den enkelte uddannelsessøjler og have andre geografiske områder for hhx, htx end for stx, da antallet af stx-udbud er mere end dobbelt så stort, som for erhvervsgymnasierne.

Og så går vi meget gerne i dialog med politikerne om en helhedsplan, hvor en håndholdt indsats ift. polarisering; en reform af taxameter- og bevillingssystemet og en reform af institutionsstrukturen kan understøtte, at vi kommer helt i mål med brugbare løsninger på de udfordringer, der er. For elevfordeling gør det ikke alene. 
 

Underskriverne er:
Allan Kortnum, direktør Herningsholm
Annette Vilhelmsen, direktør Tietgen
Carsten Eriksen, direktør Tønder Handelsskole
Hans Chr. Jeppesen, direktør EUC Nordvest
Lars Michael Madsen, direktør Tradium
Morten Emborg, direktør TEC
Niels Yde, Learnmark
Ole Heinager, direktør NEXT – Uddannelse København
Rikke Christoffersen, direktør Aalborg Handelsskole


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K