Del
 | Pressemeddelelse

En erhvervsuddannelse er den direkte vej til fast arbejde

"Det er meget glædelige tal! Det betyder to ting, at unge med en erhvervsuddannelse har let ved at få solidt fodfæste på det danske arbejdsmarked og at erhvervsuddannelserne er særdeles relevante i forhold til arbejdsmarkedets behov. Med andre ord så er man, som erhvervsuddannet, attraktiv arbejdskraft!”, siger Danske Erhvervsskoler.  

Ud af samtlige færdiguddannede fra erhvervsuddannelserne i 2008 var beskæftigelsesfrekvensen 0,79. Lægger man syge- og barselsfrekvensen til, er tallet oppe på 0,83. Og det svarer til, at mere end fire femtedele af de færdiguddannede i 2008 var fuldtidsansatte i 2009.  

Undervisningsministeriets opgørelse viser samtidig også, at en del videreuddanner sig eller bliver selvstændige, når de har færdiggjort en erhvervsuddannelse. Det gælder blandt andet uddannede beslagsmede, fotografer, beklædningshåndværkere og byggemontageteknikere.

Se Undervisningsministeriets opgørelse her: uvm.dk/Uddannelse/Erhvervsuddannelser/Om%20erhvervsuddannelserne/Nyheder/Erhvervsuddannelser/Udd/Erhvervs/2010/Sep/100928%20Erhvervsuddannelser%20baner%20vej%20til%20arbejdsmarkedet.aspx


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K