Del
 | Nyhed

En indgang til ny uddannelse vil hjælpe de unge

Regeringens udspil til forberedende uddannelse har gode muligheder for at gøre flere unge i stand til at tage en erhvervsuddannelse, mener Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier. Entydigt ansvar og én kontaktperson i kommunen gennem hele forløbet kan også styrke samarbejdet med erhvervsskolerne.

Det er et klart paradoks, at de unge, der ikke magter den lige vej fra folkeskole til ungdomsuddannelse, i dag skal manøvrere mellem et hav af forskelige tilbud, mener regeringen. Derfor har man valgt at følge hovedparten af anbefalingerne om forberedende forløb fra det såkaldte Stefan Hermann-udvalg, som kom for et par måneder siden.

Regeringen fremlagde i dag sit udspil ”Tro på dig selv – det gør vi”, hvor man foreslår en ny toårig forberedende grunduddannelse fordelt på tre spor for unge op til 25 år. Uddannelsen skal have en entydig kommunal forankring og udbydes på i alt 25 nye moderinstitutioner med tilsammen 75 uddannelsessteder over hele landet.

”På erhvervsskolerne ser vi positivt på, at ansvaret for den nye uddannelse kommer til at spille sammen med den øvrige kommunale ungeindsats, da det både vil gøre det mere enkelt og overskueligt for den unge og samtidig betyde, at erhvervsskolerne kun skal operere med en samarbejdspartner i forhold til denne målgruppe. Det kræver dog af politikerne på Christiansborg, at de stiller klare kvalitetskrav og mål for de unges videre færd, så alle unge er sikret et tilbud af samme kvalitet, uanset hvor de bor,” siger Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Den unge får én kontaktperson i kommunen og her anbefaler Lars Kunov, at kommunen lader den person følge den unge også, når han er startet på ungdomsuddannelse, så der også er hjælp til at blive.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier er også godt tilfreds med, at regeringen i sit udspil nævner en styrket indsats i udskolingen. I de kommende forhandlinger om udspillet opfordres politikerne til at styrke fokus på den anvendelsesorienterede undervisning i grundskolens ældste klasser og forpligte kommunerne yderligere i forhold til at gøre brug af 20/20-modellen flere steder i landet.

”Alle parter, først og fremmest de unge, har jo en klar interesse i, at flere fremover går den direkte vej fra grundskole til ungdomsuddannelse og ikke får brug for den nye uddannelse. Derfor skal vi styrke indsatsen i forhold til mere anvendelsesorienteret undervisning og afklaring i udskolingen, så flere unge i folkeskolen allerede der gøres klar til en erhvervsrettet ungdomsuddannelse,” tilføjer Lars Kunov.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K