Del
 | Pressemeddelelse

En styrkelse af det gymnasiale grundforløb er positivt

En reform af de gymnasiale uddannelser skal have fokus på, at flere får den rigtige ungdomsuddannelse. Derfor er det vigtigt, at regeringen understreger sammenhængen til erhvervsuddannelserne i sit gymnasieudspil, mener Danske Erhvervsskoler.

Regeringen lægger op til at fastholde og styrke grundforløbet, så eleverne bliver vejledt og introduceret til gymnasiets fag og metoder. Det skal give dem en reel mulighed for at vælge studieretning, men de skal også kunne skifte til en anden gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Samtidig vil regeringen halvere grundforløbet fra seks til tre måneder, og det håber Danske Erhvervsskoler, at man vil ændre i det kommende forhandlingsforløb.

"Det er så vigtigt, at eleverne får en god start på deres ungdomsuddannelse og får mest mulig vejledning og introduktion i starten, også i forhold til fremtidig videregående uddannelse. Det tvivler vi på, at man kan nå på tre måneder, så vi foreslår, at man beholder seks måneder. Det er dog afgørende, at hhx, htx og stx får grundforløb af samme længde, så det bliver sammenligneligt og genkendeligt for eleverne," siger Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler.

Lars Kunov er meget positiv over for regeringens ønske om af skærpe det faglige niveau i gymnasiet og bl.a. gøre matematik på B-niveau obligatorisk. Det skal sætte mere fokus på, at gymnasiet er studieforberedende og retter sig mod fortsættelse på en videregående uddannelse.

Danske Erhvervsskoler håber, at man på Christiansborg vil være i stand til at få så mange partier med i et kommende forlig som muligt, og at adgangskrav fx ikke bliver en forhindring for et bredt politisk forlig.

"Vi ser frem til en politisk aftale og det vil skabe mest mulig arbejdsro på ungdomsuddannelserne fremover, hvis der ligesom med erhvervsuddannelsesreformen kan opnås et bredt forlig mellem alle de toneangivende partier i Folketinget," tilføjer Lars Kunov.

Fakta om Danske Erhvervsskolers medlemmers engagement på gymnasieområdet:

42 skoler udbyder hhx

35 skoler udbyder htx

6 skoler udbyder stx

7 skoler udbyder hf

Knap 40 pct. af erhvervsskolernes elever går på en gymnasial uddannelse. I marts 2016 søgte 74,3 pct. af eleverne fra 9. og 10. klasse en gymnasial uddannelse. Det svarer til 51.249 elever - 19 pct. af dem valgte hhx, 11 pct. htx, 7 pct. hf og 63 pct. stx.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K