Del
 | Pressemeddelelse

En styrkelse af videnscentrene på erhvervsakademierne er en styrkelse af dansk erhvervsliv

”Videnscentrene har været en succes lige fra starten, og jeg håber meget, at de er kommet for at blive. Videnscentrene er på kort tid blevet en hjørnesten i akademiernes samarbejde med erhvervslivet og professionshøjskolerne, og vil også i fremtiden være nøglen til et frugtbart og udbytterigt samarbejde. Hvis videnscentrene på erhvervsakademierne skal vedblive med at være omdrejningspunkt for sådan et samarbejde, er det vigtig at der tilføre nye midler og varige på årets finanslov”, siger Ingo Østerskov, rektor på KEA – Københavns Erhvervsakademi og formand for akademirektorkollegiet under Danske erhvervsskoler - Lederne. 

Regeringens innovationspolitik har hidtil været fokuseret på universiteterne og den forskningsbaserede viden. Danske Erhvervsskoler opfordrer imidlertid politikerne til også at prioritere de praksis- og virksomhedsnære uddannelsesinstitutioner, som er de naturlige videnssamarbejdspartnere for langt størstedelen af de danske virksomheder.

”Erhvervsakademierne tilbyder en enorm ressource af anvendelsesorienteret viden til danske virksomheder – store som små. En styrkelse af videnscentrene på erhvervsakademierne er derfor også en styrkelse af de danske virksomheder og det danske erhvervsliv. Danske virksomheder producerer dagligt ny, udviklingsbaseret viden gennem produktudvikling, kundesamarbejder og mere effektive organiseringsformerer. Den viden opsamles, perspektiveres, udfordres og videreformidles gennem uddannelsesinstitutionerne og er med til at gøre Danmark til et innovativt og konkurrencedygtigt samfund”, siger Ingo Østerskov.

Erhvervsakademierne er en helt ny uddannelseskonstruktion, der udspringer af de danske er­hvervs­skoler. Erhvervsakademierne etableredes den 1. januar 2009 med det formål at forbedre regeringens uddannelsesmål om, at 50 % af en ungdomsårgang skal tage en videregående uddannelse. Erhvervs­akademierne udbyder primært akademiuddannelser, korte videregående, tekniske og merkantile ud­dan­nelser, og akademierne uddanner overvejende til det private arbejdsmarked. Flere af akade­mierne udbyder uddannelser på bachelorniveau. Der findes ti erhvervsakademier i Danmark.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K