Del
 | Pressemeddelelse

Erhvervsakademier skal ikke gå en tredje vej – men kongevejen

Rektor Søren Vang Rasmussen fra UC Syddanmark går ind for en tredje vej, hvor erhvervsakademier og professionshøjskoler går sammen om at skabe et alternativ til universiteterne. Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne er stærkt uenige i dette synspunkt. Erhvervsakademierne går allerede ad kongevejen, hvor en af de fornemmeste opgaver er at sikre en uddannelsesvej for de unge fra de tekniske skoler og handelsskolerne. Den vej skal erhvervsakademierne fortsætte ud ad med rank ryg og raske skridt.

- Erhvervsakademierne er allerede rigtig godt på vej. Og vi er ved at finde de ændringer, der skal til for, at disse uddannelser kommer til at stå endnu stærkere blandt de unge og ikke mindst blandt arbejdsgiverne i den private sektor. Hvis erhvervsakademierne fusionerer med professionshøjskolerne mister de nye uddannelsesinstitutioner den tætte kontakt til erhvervsskolerne og dermed erhvervsskolernes elever, fastslår direktør Jørn Ibsen fra Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne.

Sådan er det gået i Nordjylland, hvor de korte og mellemlange uddannelser, som Søren Vang Rasmussen selv påpeger, er fusioneret ind i en professionshøjskole. Her har erhvervsskolen stort set ikke længere nogen kontakt med den videregående uddannelsesinstitution.

Det er desuden forkert at påstå, at intentionen med reformen fra 2007 er, at erhvervsakademier og professionshøjskoler skal fusionere. Reformen lægger op til en evaluering og en diskussion af, hvorvidt professionsbacheloruddannelserne fra erhvervsakademierne skal overgå til professionshøjskolerne. Erhvervsakademiernes fremtid afgøres af den enkelte institutions bestyrelse.

Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne vil lade professionshøjskolerne koncentrere sig om at skabe gode uddannelser på professionshøjskolerne. Så vil vi bruge alle kræfter på at skabe stærke erhvervsakademier med gode og efterspurgte uddannelser, der kan være med til at sikre, at flere unge - særligt fra erhvervsskolerne - får en videregående uddannelse, og at erhvervslivet får en kvalificeret arbejdsstyrke.

--------------------------------------------------
Ønskes der yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Jørn Ibsen, direktør i Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne, på tlf. 33 86 23 19 eller på mobil tlf. 51 34 08 51.  Tjek også www.danskeerhvervsskoler.dk


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K