Del
 | Pressemeddelelse

Erhvervsakademierne fortsætter fremgangen

”Det er en fantastisk nyhed. De nye ansøgertal viser med al tydelighed, at interessen for de uddannelser vi har på erhvervsakademierne er stærkt stigende. Det er meget positivt, ikke mindst set i lyset af at erhvervsakademierne er etableret for at skabe vækst og kvalitet på de erhvervsrettede videregående uddannelser. Samtidig er det rigtigt gode uddannelser, der både giver glimrende beskæftigelsesmuligheder og mulighed for at specialisere sig efterfølgende”, siger Charlotte Lundsgaard, chefkonsulent i Danske Erhvervsskoler – Lederne.  

Nogle uddannelser har oplevet meget store stigninger. På det bio- og laboratorietekniske område har jordbrugsteknolog oplevet en stigning på 27,9 %. På det designfaglige område er designteknologuddannelsen steget med 27,7 %, og på det samfundsfaglige område er administrationsøkonom steget med hele 34,2 % i forhold til 2009.  

Manglen på mandlige ansøgere til de videregående uddannelser er ikke en aktuel problemstilling for erhvervsakademierne. Andelen af mandlige ansøgere har over en årrække ligget stabilt på ca. 50 %. I år er den på 50,4 %, mod 49,4 % sidste år og 50,1 % i 2008.  

Erhvervsakademierne er en ny uddannelseskonstruktion, der etableredes den 1. januar 2009 bl.a. med det formål at forbedre regeringens uddannelsesmål om, at 50 % af en ungdomsårgang skal tage en videregående uddannelse. Siden sin etablering er ansøgningerne til erhvervsakademiernes uddannelser steget med 13 %.    

Erhvervsakademierne udbyder primært erhvervsakademiuddannelser (tekniske og merkantile korte videregående uddannelser), og akademierne uddanner overvejende til det private arbejdsmarked. Flere akademier udbyder også erhvervsrettede uddannelser på bachelorniveau. Der findes ni erhvervsakademier i Danmark.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K