Del
 | Pressemeddelelse

Erhvervsakademierne har haft stor vækst i søgningen

”Det er en fantastisk start for de nye erhvervsakademier. Ansøgningstallene viser med al tydelighed, at der er stor interesse for de uddannelser, vi har på erhvervsakademierne. Det er meget positivt, ikke mindst set i lyset af at erhvervsakademierne netop er etableret for at skabe vækst og kvalitet på de erhvervsrettede videregående uddannelser. Samtidig er det rigtigt gode uddannelser, der både giver glimrende beskæftigelsesmuligheder og mulighed for at spe­cialisere sig efterfølgende”, siger Ingo Østerskov, direktør for Københavns Erhvervsakademi og for­mand for Danske Erhvervsskolers akademiudvalg.

Den stigende arbejdsløshed blandt ufaglærte og den generelle nedgang i aktiviteterne i mange bran­cher er en af forklaringerne på den markante stigning i antallet af kvote 2-ansøgere.

”Det er et godt tegn, at kvote 2-ansøgningerne er steget så markant. Ud over at det er et klart tegn på, at erhvervsakademierne er kommet meget flot fra start, så tyder de store ansøgningstal på, at der mange unge der godt er klar over, at det nu man skal i gang med en uddannelse. Erhvervsakademiernes uddannelser giver rigtigt gode jobmuligheder fordi de er udviklet i samspil med erhvervslivet og samtidig giver de mulighed for at videreud­danne sig yderligere”, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler.

Erhvervsakademierne er en helt ny uddannelseskonstruktion, der udspringer af de danske er­hvervs­skoler. Erhvervsakademierne etableredes den 1. januar 2009 med det formål at forbedre regeringens uddannelsesmål om, at 50 % af en ungdomsårgang skal tage en videregående uddannelse. Erhvervs­akademierne udbyder primært akademiuddannelser, korte videregående, tekniske og merkantile ud­dan­nelser, og akademierne uddanner overvejende til det private arbejdsmarked. Flere af akade­mierne udbyder uddannelser på bachelorniveau. Der findes ti erhvervsakademier i Danmark.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K