Del
 | Pressemeddelelse

Erhvervsakademierne har haft stor vækst i søgningen

”Det er en fantastisk nyhed. Erhvervsakademierne fik en flot start og de nye ansøgningstal viser med al tydelighed, at interessen for de uddannelser vi har på erhvervsakademierne er stigende. Det er meget positivt, ikke mindst set i lyset af at erhvervsakademierne er etableret for at skabe vækst og kvalitet på de erhvervsrettede videregående uddannelser. Samtidig er det rigtigt gode uddannelser, der både giver glimrende beskæftigelsesmuligheder og mulighed for at specialisere sig efterfølgende”, siger Ingo Østerskov, direktør for KEA (Københavns Erhvervsakademi) og formand for Erhvervsakademiernes rektorkollegium under Danske Erhvervsskoler.  

Finanskrisen, den stigende arbejdsløshed blandt ufaglærte og den generelle nedgang i aktiviteterne i mange brancher er nogle af forklaringerne på den markante stigning i antallet af kvote 2-ansøgere.  

”Det er et rigtigt godt tegn, at kvote 2-ansøgningerne er steget så meget. Det store ansøgningstal tyder på, at mange unge godt er klar over, at det er nu, de skal i gang med en uddannelse og uddannelserne på erhvervsakademierne giver relevante jobmuligheder fordi de er udviklet i samspil med erhvervslivet”, siger Ingo Østerskov.  

Erhvervsakademierne er en ny uddannelseskonstruktion, der etableredes den 1. januar 2009 med det formål at forbedre regeringens uddannelsesmål om, at 50 % af en ungdomsårgang skal tage en videregående uddannelse. Erhvervsakademierne udbyder primært erhvervsakademiuddannelser (korte videregående, tekniske og merkantile uddannelser), og akademierne uddanner overvejende til det private arbejdsmarked. Flere akademier udbyder også uddannelser på bachelorniveau. Der findes ni erhvervsakademier i Danmark.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K