Del
 | Pressemeddelelse

Erhvervsskoler efterlyser nuancer i debat om praktikpladser

Mere end 45.000 elever på erhvervsskolerne indgik sidste år en uddannelsesaftale med en virksomhed. Det er en mindre fremgang på tre procent i forhold til 2017. Det viser årsstatistikken for 2018 for praktikpladsområdet på erhvervsuddannelserne.

De senere år er der sket en mindre stigning i antallet af erhvervsskoleelever, som kommer i praktik i en virksomhed.

Ifølge en ny årsstatistik fra Børne- og Undervisningsministeriet blev der i 2018 indgået knap 45.200 uddannelsesaftaler mellem elever og virksomheder. Det er en stigning på tre procent i forhold til 2014, hvor der blev indgået ca. 43.900 uddannelsesaftaler.

Læs 'Årsstatistik for praktikpladsområdet 2018' på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Og selvom der er tale om en ganske lille stigning i antallet af praktikpladser, giver tallene anledning til en vis optimisme i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier: 

”Vi kan selvfølgelig ikke være tilfredse med, at der er elever på erhvervsskolerne, som mangler en praktikplads. Men overordnet set skal vi glæde os over, at der sidste år var mere end 74.000 elever på vores erhvervsskoler, som var i gang med at specialisere sig på et hovedforløb. Og langt de fleste har en uddannelsesaftale med en virksomhed”, siger Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne.

Store forskelle på tværs af brancher, fag og landsdele
Ifølge årsstatistikken er der ca. 9.000 elever på erhvervsskolerne, som står uden en uddannelsesaftale med en virksomhed. 

På tværs af brancherne og de enkelte fag er der imidlertid stor forskel på, hvor vanskeligt det er for eleverne at skaffe en praktikplads. Inden for nogle fag er situationen faktisk den, at der mangler lærlinge. Det har fx været tilfældet i Østjylland, hvor flere autoværksteder ifølge College 360 i Silkeborg mangler autolakerer- og karrosseritekniker-lærlinge. Og flere steder i landet har virksomheder også haft svært ved at rekruttere lærlinge inden for maler- og VVS-fagene. 

”Set med mine øjne er debatten om praktikpladser for sort-hvid. Man får let det indtryk, at der mangler praktikpladser inden for alle brancher og fag alle steder i Danmark, men det er faktisk ikke tilfældet. Derfor kunne jeg godt ønske mig flere nuancer i debatten”, siger Ole Heinager, som dog samtidig understreger, at det er nødvendigt at skabe flere praktikpladser inden for bestemte brancher og fag for at sikre eleverne en praktikplads i en virksomhed.

En af de erhvervsuddannelser, hvor eleverne i dag generelt har svært ved at indgå uddannelsesaftaler, er Data- og Kommunikationsuddannelsen.

Ifølge tal fra Børne- og Undervisningsministeriet er det kun 27 pct. af data- og kommunikationseleverne, som har en uddannelsesaftale og er i praktik tre måneder efter endt grundforløb, mens 56 pct. er i skolepraktik. Det skal der gerne ændres på, og Ole Heinager er da også fortrøstningsfuld: 

”Når så få af eleverne får en praktikplads i en virksomhed, hænger det givetvis sammen med, at der inden for it-branchen ikke er tradition for at tage lærlinge. Og vi kan da heldigvis også se, at eleverne almindeligvis har let ved at finde et job, når de er færdiguddannede som eksempelvis it-supportere eller datateknikere. Derfor tror jeg også, at der er tale om et strukturelt problem, som forhåbentlig bliver mindre med årene”, siger formanden for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne.

Yderligere oplysninger:
Thomas Bille Winkel, politisk konsulent i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, 40 91 98 78.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K