Del
 | Nyhed

Erhvervsskoler får nyt redskab til det praktikpladsopsøgende arbejde

Der findes cirka 600.000 virksomheder i Danmark, som ikke er godkendt til at uddanne elever. Og det er langt fra alle 600.000 virksomheder, der har mulighed for at løfte et uddannelsesansvar.

Ud fra nogle kriterier om blandt andet et vist antal ansatte kan de 600.000 reduceres til 60.000 virksomheder. De virksomheder indgår nu i en ny oversigt, som erhvervsskolerne og de faglige udvalg kan bruge i deres opsøgende arbejde for at skaffe flere praktikpladser.

Gør brug af lokalkendskab

Oversigten er et øjebliksbillede. Derfor opfordres skolerne til at gøre brug af deres lokalkendskab og samarbejde med andre aktører, for eksempel de faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg, når skolerne træffer beslutninger om, hvorvidt og i så fald hvordan virksomhederne i oversigten skal opsøges, eller om der er andre virksomheder, der bør opsøges.

Det er fortsat det faglige udvalg, det lokale uddannelsesudvalg eller skolen, der efter de konkrete omstændigheder tager stilling til, om virksomheden kan godkendes til at have elever.

Led i praktikpladskampagne
Den nye oversigt er et led i UNI•C’s praktikpladskampagne for at styrke erhvervsskolernes og de faglige udvalgs opsøgende arbejde.

Udtrækket er udarbejdet med inddragelse af praktikpladskampagnens følgegruppe, som består af repræsentanter fra Undervisningsministeriet, DA, LO, KL, Danske Regioner, Håndværksrådet, Danske Erhvervsskoler - Lederne, SOSU-lederforeningen, Danske Landbrugsskoler og elevforeninger.

Se oversigten over ikke-godkendte virksomheder

Læs vejledningen om, hvordan skolerne kan bruge oversigten

Læs Undervisningsministeriets følgebrev til skolerne


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K