Del
 | Pressemeddelelse

Erhvervsskolerne er klar til at tilbyde akutuddannelse

Mange af de ledige, som mister deres dagpengeret, har brug for mere uddannelse for at kvalificere sig til fremtidige job, og erhvervsskolerne er parate til at hjælpe. Danske Erhvervsskoler har i en rundspørge blandt 34 erhvervsskoler af de i alt 62 erhvervsskoler fået den melding, at 30 af dem har taget kontakt til jobcentrene for at gøre opmærksom på deres uddannelsestilbud. og på 18 skoler er ledige fra målgruppen allerede i gang med uddannelse, mens 15 skoler er blevet kontaktet direkte af ledige.

Lige før jul blev det vedtaget, at denne gruppe af ledige kan få et tilbud om uddannelse i op til et halvt år på en særlig uddannelsesydelse på størrelse med kontanthjælp. Trods den korte tidsfrist har mindst 18 skoler nået at sammensætte særlige akutuddannelses-forløb som tilbud til de ledige.

"Det viser jo, at skolerne er fleksible og i stand til at omstille og målrette deres indsats i forhold til de behov, politikerne og efterfølgende arbejdsmarkedet efterspørger. Trods det korte varsel oplever skolerne, at de har det nødvendige grundlag for at igangsætte den nye akutuddannelsesindsats. Og vores rundspørge viser jo også, at de ikke blot sidder og venter på en henvendelse fra jobcentret, men selv kontakter dem," siger Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler, og tilføjer, at ifølge rundspørgen er foreløbig 14 skoler blevet kontaktet af deres jobcenter, som har spurgt til både AMU-kurser, erhvervsuddannelser og grundlæggende voksenuddannelse, GVU.

Danske Erhvervsskolers rundspørge viser også, at hovedparten af skolerne koordinerer indsatsen omkring akutuddannelser via VEU-centrene.

En del skoler har planlagt informationsmøder eller andre aktiviteter i samarbejde med jobcentret. På Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern nåede man f.eks. sammen med jobcentret at informere de 67 lokale ledige før jul, der nu falder ud af dagpengesystemet.

"Der er tale om det, vi kalder håndholdt undervisning, hvor den enkelte i høj grad kan trække på relevante rådgivere og kombinere de forskellige uddannelsestilbud på kryds og tværs. Det er vi faktisk eksperter i. Målet er, at de ledige efter uddannelsesforløbet er blevet opkvalificeret, så de efterfølgende kan få et job inden for deres eget eller et andet område. Det er vores forventning, at tilbuddet vil flytte nogen af de ledige fra ufaglært til faglært," siger Per Rahbek, konstitueret direktør på Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern.

Læs hele rundspørgen her 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K