Del
 | Nyhed

Erhvervsskolerne har sat kursen

 

Af Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler - Lederne  

For det første bygger påstanden på fra 2007. Siden 2007 har erhvervsskolerne rent faktisk nedbragt frafaldet. For det andet inkluderer de 50 % også omvalg af uddannelse! Helt konkret betyder det, at det tæller som frafald, når en elev af en eller anden årsag vælger at gå fra én uddannelse til en anden. Altså den helt almindelige situation, hvor fx en murerlærling finder ud af, at han hellere vil være tømrer eller på en af de gymnasiale uddannelser.

Frafaldet er stadig for højt, men det er ikke i nærheden af at være på de påståede 50 %. Tal fra Undervisningsministeriet viser, at 16 procent af de elever, der begyndte på et grundforløb efter sommerferien 2008, er faldet fra uden at vælge en anden erhvervsuddannelse. Det er et stort fald i forhold til året før, hvor tallet lå på 21 procent. En nedgang i frafaldet på 5 procentpoint viser, at de mange tiltag, som erhvervsskolerne har sat i værk for at fastholde flere elever, virker efter hensigten.  

Grundforløbspakker, mentorordninger, coach, psykologhjælp, differentieret undervisning og ’elev til elev-hjælp’ er bare nogle af de mange og kreative tiltag, der med succes har reduceret frafaldet på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Desuden arbejder de danske erhvervsskoler målrettet og med en utrolig fleksibilitet og kundenærhed for, at eleverne kommer igennem uddannelsessystemet. Skolerne kan med sit store netværk til virksomheder og organisationer dels afklare de unge, dels lægge præcise og individuelle planer for deres uddannelser og få dem igennem.  

Det reelle problem, som politikerne bør fokusere på, er de elever, der dropper ud af ikke bare en erhvervsuddannelse, men hvilken som helst ungdomsuddannelse og ikke efterfølgende kommer i gang igen med en ny uddannelse. Men det er altså ikke et problem, at en elektrikerlærling finder ud af, at han hellere vil gå på et teknisk gymnasium eller at en frisørelev hellere vil være SOSU-assistent. Flere unge skal have en ungdomsuddannelse, det kan alle være enige om, men vi skal passe på med at problematisere, at nogle unge ikke tager den lige vej gennem uddannelsessystemet. Det er erhvervsskolerne faktisk ret gode til at håndtere.  

Leif Lahn-Jensen har til gengæld ret i de andre problemstillinger han rejser i indlægget. Der indgås alt for få uddannelsesaftaler, manglen på praktikpladser er akut og antallet af elever i skolepraktik kompenserer ikke tilstrækkeligt for det færre antal faglærte, vi uddanner i øjeblikket. Lige nu er der glæde over, at faldet i indgåede aftaler er på niveau med sidste år. Men det er på et katastrofalt lavt niveau. Så her er vi enige - der er brug for en massiv indsats for at få flere igennem både ordinære aftaler og skolepraktik.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K