Del
 | Pressemeddelelse

Erhvervsskolerne skal være mere produktive

 

Erhvervsskolerne skal bruge de offentlige midler bedst muligt. Så skolerne skal have øget fokus på deres produktivitet – får det danske samfund uddannelse og kvalitet nok for de penge, skolerne får stillet til rådighed? Og her spiller skolernes bestyrelse en væsentlig rolle og skal påtage sig deres del af ansvaret. De har det strategiske ansvar for skolens økonomi og dermed også for at udstikke de overordnede retningslinjer for, hvordan skolens drift håndteres mest produktivt.

 

Derfor har Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne udarbejdet en guide, som skal inspirere bestyrelserne til, hvordan de kan være med til at sætte fokus på produktivitet på erhvervsskolerne. Den er netop sendt ud til alle erhvervsskolers bestyrelser.

 

”Produktiviteten skal styrkes på erhvervsskolerne og formålet med vores guide er at synliggøre for bestyrelserne, at de sammen med skolens ledelse har et ansvar for både at diskutere og træffe beslutning om, hvordan man lokalt kan sætte sig mål for og arbejde for en forbedret produktivitet,” siger Ib Haahr, formand for Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne.

 

Produktivitet handler om at udnytte ressourcerne bedst muligt, og på en uddannelsesinstitution er det lige som enhver anden virksomhed ikke mindst medarbejderne, der både er en nødvendighed og en stor omkostning. Så skolernes bestyrelser bør have mere opmærksomhed på at få forhandlet fleksibel arbejdstid – fordelingen mellem forberedelsestid og undervisningstid – så ledelsen på skolen kan sikre eleverne mest mulig lærerkontakt for de tilstedeværende ressourcer, mener Ib Haahr.

 

Den opgave ligger både lokalt i de enkelte erhvervsskolebestyrelser, som skal bakke skolens ledelse op i at aftale arbejdstid, og centralt, hvor DE-B arbejder for at få lærernes arbejdstidsaftaler til at være højt prioriterede ved overenskomstforhandlingerne på statens område i foråret 2013.

Yderligere kommentarer: Ib Haahr, mobil 20 24 50 54

 

Produktivitetsguiden og webhåndbogen kan ses her

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K