Del
 | Pressemeddelelse

Erhvervsskolerne står magtesløse

Erhvervsuddannelserne står med en kæmpe udfordring, når de modtager elever med læse- og regnekundskaber som 3.klasses- elever.

- Det er et massivt problem ude på erhvervsskolerne, at så mange elever har brug for helt elementær dansk- og matematikundervisning. For det første har vi, som lovgivningen er i dag, ikke mulighed for at screene eleverne og tidligt finde frem til dem, der har brug for ekstra støtte, og dernæst - og endnu værre - har vi ikke hverken værktøjerne eller pengene til at hjælpe dem. Man står ikke alene magtesløse ude på skolerne, det er også et stort samfundsmæssigt problem, siger Kim Simonsen, formand for Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne.

I forbindelse med forhandlingerne om den nye folkeskolereform vil Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne derfor opfordre til, at man arbejder videre med forslaget om, at den sidste del af folkeskoletiden målrettes mod at gøre de unge klar til en ungdomsuddannelse – herunder at teste deres elementære dansk- og matematikfærdigheder – og tilbyde ekstra undervisning, hvis det er påkrævet.

- Det er en forudsætning for at nå regeringens egen 95 procent målsætning, at vores elever kan læse og regne, når de begynder på en erhvervsuddannelse. Ellers er det umuligt for dem at gennemføre uddannelsen, understreger Kim Simonsen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ønskes der yderligere oplysninger i forbindelse med denne pressemeddelelse, kan henvendelse ske til Jørn Ibsen, direktør i Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne, på tlf. 33 86 23 19 eller på mobil tlf. 51 34 08 51, eller til Kim Simonsen, formand for Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne på mobil tlf.: 40 54 39 09. Tjek også www.danskeerhvervsskoler.dk


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K