Del
 | Pressemeddelelse

Erhvervsskolerne tager vækstudfordringen op

”De unge på erhvervsuddannelserne vil hurtigt kunne bidrage markant til at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne, så kompetencer som innovation, iværksætteri og ledelse skal opprioriteres. Derfor skal de også have en sikkerhed for, at de kan gennemføre deres uddannelse, når de går i gang med den. Det er både til gavn for dem og deres fremtidige arbejdspladser i virksomhederne,” siger Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler – Lederne.

Eleverne på erhvervsskolerne kan i høj grad bidrage til at skabe vækst i det danske samfund. Derfor skal de have reel mulighed for at gennemføre deres uddannelse, så praktikpladsproblemerne skal løses en gang for alle. Der skal etableres et alternativt spor til praktikaftalen på de store uddannelser, og på de små erhvervsuddannelser skal der indføres adgangsbegrænsning.

På årsmødet diskuterede erhvervsskolelederne deres bidrag til vækstdagsordenen med formand for Danske Regioner, Bent Hansen, adm. direktør i DA, Jørn Neergaard Larsen og formand for Danske Erhvervsskoler – Bestyrelserne, Kim Simonsen.

Yderligere oplysninger og kommentarer:

Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler – Lederne, mobil 20 72 03 21


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K