Del
 | Pressemeddelelse

Erhvervsskolerne videre og efteruddanner Danmark ud af krisen

Og i øjeblikket er der fuld gang i efteruddannelsesaktiviteterne på de danske erhvervsskoler, hvor man arbejder der på skiftehold og i weekenderne på for at imødekomme efterspørgslen og efterkomme virksomhedernes behov.

I 1. kvartal af 2009 har der været 50 procent flere elever på AMU kurser sammenlignet med samme periode sidste år. Det svarer til, at ca. 184.500 kursister har taget et AMU-kursus i de første tre måneder af 2009.

Videre - og efteruddannelse af den danske arbejdsstyrke er helt essentielt ifølge Danske Erhvervsskoler.  Fremskrivninger fra Arbejdsmarkedets Erhvervsråd viser, at Danmark i 2018 får alvorlig mangel på faglært arbejdskraft. Mere præcist i omegnen af 70.000 faglærte. Omvendt vil vi stå med ca. 120.000 ufaglærte som vil have svært ved at finde arbejde.

”Hvis vi støver de store visioner af og udnytter tankerne bag den danske flexicurity model, så kommer Danmark styrket ud af den igangværende finanskrise. Det kræver, at vi som samfund er klar til at investere i uddannelse. Lad os derfor udnytte opbremsningen til at få videre- og efteruddannet den danske arbejdsstyrke. Det er både tiltrængt og vil bringe os på forkant med udviklingen når de økonomiske konjunkturer vender igen”, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K