Del
 | Pressemeddelelse

Erhvervsskolerne vil løfte deres del af ansvaret

Statsminister Mette Frederiksen har onsdag aften offentliggjort, at samtlige uddannelsesinstitutioner lukkes de næste 14 dage i et forsøg på at inddæmme Ny Coronavirus. Erhvervsskolerne vil gøre alt, hvad de kan for at afbøde konsekvenserne for elever, medarbejdere og virksomheder.

Som del af myndighedernes inddæmningsstrategi ift. spredningen af Ny Coronavirus har statsminister Mette Frederiksen onsdag 11. marts offentliggjort, at samtlige uddannelsesinstitutioner lukkes de næste 14 dage.

’Der er tale om en meget alvorlig situation, som alle på erhvervsskoler, erhvervsgymnasier og AMU-centre tager ekstremt seriøst’, siger Lars Kunov, direktør i interesseorganisationen Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier. ’Vi er klar over, at det er dybt ulykkeligt for både elever, medarbejdere, skoler og virksomheder, men at karantænen er nødvendig, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at forsinke smittespredningen’, tilføjer han.

Erhvervsskolerne, erhvervsgymnasierne og AMU-centrene udbyder tilsammen tekniske og merkantile erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser samt voksen- og efteruddannelse, særligt arbejdsmarkedsuddannelser.

’Vi har de sidste par dage fået meldinger fra skolerne om, at virksomheder aflyser deres planlagte kursusaktivitet pga. risikoen for smittespredning, ligesom at flere skoler selv har taget initiativ til at aflyse studieture for deres elever. Det har været op til den enkelte ledelse og bestyrelse at beslutte forholdsreglerne på skolerne og derfor er det kærkomment med et klart og entydigt signal fra myndighederne’, udtaler Lars Kunov.

I forhold til undervisning, terminsprøver mv., må skolerne nu vende sig mod digitale løsninger.

’Mange erhvervsskoler er heldigvis meget langt fremme på digitale undervisningsmuligheder, fjernundervisning mv., så mange steder i landet, vil skolerne fortsat kunne tilbyde eleverne undervisning hjemmefra. Vi arbejder ihærdigt på at skrue op for den digitale kapacitet’ siger Lars Kunov.

’Vi vil også gerne opfordre til, at virksomhederne afsøger de muligheder, der er for fjernundervisning på voksenuddannelserne. Karantænen kunne være en oplagt mulighed for, at hjemsendte medarbejdere kunne få opkvalificeret deres kompetencer, dog uden at skulle være fysisk tilstede på uddannelsesinstitutionen’, slutter Lars Kunov.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K