Del
 | Pressemeddelelse

Erhvervsuddannede kan læse hurtigere videre

Der bliver nu fjernet endnu en barriere for, at erhvervsuddannede kan fortsætte direkte på en videregående uddannelse. Regeringens initiativ er et positivt signal til de unge om, at erhvervsuddannelser giver mange muligheder, mener Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Elever på erhvervsuddannelserne får nu nemmere ved at gå i gang med en videregående uddannelse lige efter deres erhvervsuddannelse. Hvis de fx har udsigt til at afslutte deres uddannelse umiddelbart efter ansøgningsfristen i starten af juli, kan de fremover få en attest fra erhvervsskolen, som kan vedlægges ansøgningen til den videregående uddannelse.

På den baggrund kan de blive betinget optaget på den videregående uddannelse, hvis de bare inden studiestart opfylder kravene til optagelse, og de undgår at skulle vente et helt år til næste ansøgningsfrist.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier finder det meget positivt, at undervisningsminister Merete Riisager og uddannelses- og forskningsminister Søren Pind i fællesskab skaber denne fleksibilitet for elever på erhvervsuddannelserne.

”De unge og deres forældre er optaget af, at ungdomsuddannelsen holder flest mulige døre åbne, så derfor er det et vigtigt signal at lette mulighederne for at fortsætte på en videregående uddannelse. Det synliggør, at man kan hele tre ting med en erhvervsuddannelse: gøre karriere i faget, blive selvstændig og læse videre,” siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Elever på erhvervsuddannelserne kan afslutte deres uddannelse med svende- eller fagprøve på alle tider af året. Ifølge Undervisningsministeriet afslutter 820 elever i gennemsnit deres erhvervsuddannelse i juli og august, altså mellem ansøgningsfristen til de videregående uddannelser 5. juli og vanlig studiestart omkring 1. september.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K