Del
 | Pressemeddelelse

Erhvervsuddannelser har udsigt til forlængelse af kvalitetspulje

På baggrund af trepartsforhandlingerne lægger regeringen nu op til at forlænge kvalitetspuljen på 150 mio. på erhvervsuddannelserne i 2018. Men regeringen har ikke tænkt sig at fjerne omprioriteringsbidraget, understreger Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

I den netop indgåede trepartsaftale står der, at ”regeringen i forbindelse med forhandlingerne om FL18 (vil) søge tilslutning til at forlænge kvalitetsudviklingspuljen til erhvervsuddannelserne på 150 mio.kr. i 2018.”

Det betyder i praksis, at regeringen lægger op til at gentage fremgangsmåden fra finansloven for 2016 og 2017. Men regeringen foreslår ikke, at erhvervsuddannelserne friholdes for omprioriteringsbidraget. Erhvervsuddannelserne får derfor stadig skåret to pct. af taksterne ligesom på alle de andre uddannelsers takster. Det betyder i praksis, at trods kvalitetspuljen er der fortsat ca. 120 mio.kr. mindre til erhvervsuddannelserne i 2018 sammenlignet med 2017.

”Vi sætter bestemt pris på, at det er lykkedes arbejdsmarkedets parter at få regeringen til at bringe kvalitetspuljen på erhvervsuddannelserne ind i finanslovsforhandlingerne for 2018, og vi håber, at regeringen får opbakning ved forhandlingsbordet. Der er dog fortsat tale om mærkbare besparelser på erhvervsuddannelserne,” siger Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Lars Kunov opfordrer derfor finanslovspartierne til at lade sig inspirere af trepartsaftalen for voksen- og efteruddannelse og lægge en økonomisk flerårsplan for erhvervsuddannelserne. På finansloven er der i forvejen et mindre forbrug på ca. 630 mio. kr. i 2018 grundet lavere aktivitet. En del af disse midler kunne med fordel sættes i spil i forhold til at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse og fastholde de som har påbegyndt den.

”Det er helt afgørende for at kunne udvikle de erhvervsrettede uddannelser, at politikerne ser dem som noget, de er nødt til at investere i fremfor som besparelsesobjekter.

Derfor er det mit håb, at finanslovspartierne ikke alene videreføre de 150 mio.kr. til erhvervsuddannelserne i 2018, men samtidig lægger en økonomiske bæredygtig plan for de efterfølgende finansår, så erhvervsskolerne får ro og råderum til at udvikle uddannelserne,” tilføjer Lars Kunov.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier foreslår, at der blandt andet investeres i en styrkelse af samarbejdet med grundskolen, digitalisering og bedre overgange for elever, der ikke kommer direkte fra grundskolen.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K