Del
 | Pressemeddelelse

Erhvervsuddannelserne får arbejdsro i 2016

Besparelser på to pct. på erhvervsuddannelserne kompenseres af en pulje på 150 mio.kr. til ekstraordinært løft i 2016. Det fremgår af forlig mellem regeringen, de borgerlige partier og Socialdemokraterne. Danske Erhvervsskoler og Danske SOSU-skoler kvitterer for arbejdsro næste år. Men partierne fastholder besparelser i 2017-19.

Da regeringen, de øvrige borgerlige partier og Socialdemokraterne i dag indgik en politiaftale, fandt de samtidig 150 mio.kr. ekstra til en kvalitetspulje til erhvervsuddannelserne i 2016.

Aftalen betyder, at erhvervsuddannelserne fortsat vil være omfattet af to pct. omprioriteringsbidraget de næste fire år som resten af uddannelsessektoren på den kommende finanslov. Erhvervsuddannelserne får så bare 150 mio.kr. tilbage, og det svarer stort set til de to pct. De 150 mio.kr. vil blive fordelt til skolerne efter aktivitet.

Både Danske Erhvervsskoler og Danske SOSU-skoler kvitterer for, at politikerne dermed giver skolerne arbejdsro i 2016.

”Vi har siden regeringen fremlagde sit foreløbige finanslovsforslag i august argumenteret for, at regeringens planer om besparelser strider mod de politiske målsætninger om at få flere til at tage en erhvervsuddannelse og behovet for flere faglærte. Derfor er vi naturligvis tilfredse med, at politikerne har lyttet og man vil give os arbejdsro i 2016 til at få EUD-reformen til at virke og tiltrække flere elever på grundlag af kvaliteten i uddannelserne,” siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler.

Erhvervsskolerne skal dog fortsat spare to pct. på de erhvervsgymnasiale uddannelser og AMU i 2016 og de bliver ligesom erhvervsuddannelserne også ramt af omprioriteringsbidraget i 2017, 2018 og 2019.

”Derfor vil vi på erhvervsskolerne og social- og sundhedsskolerne fortsat gøre opmærksom på konsekvenserne af besparelserne på alle vore uddannelser og arbejde for, at de bliver fjernet på de kommende finanslove. Det vil være meget optimistisk at forvente, at vi på et enkelt år har tiltrukket tilstrækkeligt med elever, ligesom vi også fremadrettet har behov for at kunne tilbyde uddannelser af høj kvalitet,” siger Lars Kunov.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K