Del
 | Nyhed

EUD får nyt grundfag på skemaet

Nyt grundfag i teknologiforståelse på erhvervsuddannelserne og styrket talentudvikling er gode initiativer i regeringens nationale naturvidenskabsstrategi, mener Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, som ser både htx og de nye videnscentre som vigtige spillere.

Flere unge skal tage uddannelser, som har fokus på teknologi og naturvidenskab. Derfor er det en rigtig god idé at tage fat allerede i folkeskolen og indføre en slags naturvidenskabens ABC, så børn og unge stifter bekendtskab med den anvendelsesorienterede undervisning gennem hele deres skoleforløb. Det fremgår af regeringens naturvidenskabsstrategi, som Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier bakker op om.

"I forhold til erhvervsuddannelserne vil de nye videnscentre på erhvervsskolerne være en vigtig spiller, som kan bidrage til at føre strategien ud i livet. Deres opgave er i forvejen bl.a. at understøtte kompetencer inden for de såkaldte STEM-discipliner," siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Han hilsner også velkomment, at strategien indeholder et nyt grundfag i teknologiforståelse på erhvervsuddannelserne, så eleverne får viden, færdigheder og kompetencer på det digitale område. DEG bidrager meget gerne i udviklingen af dette fag, da digitalisering i forvejen er et vigtigt indsatsområde på erhvervsskolerne.

Regeringens strategi lægger også vægt på, at man vil styrke talentudviklingen i forhold til de teknologiske og naturvidenskabelige på de gymnasiale uddannelser.

"Htx kombinerer jo allerede teori og praksis inden for teknologi og naturvidenskab, så regeringens fokus vil forhåbentlig styrke opmærksomheden og interessen for, at flere talenter vælger den gymnasieuddannelse med henblik på at fortsætte på en af de videregående naturvidenskabelige uddannelser," tilføjer Lars Kunov.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K