Del
 | Nyhed

EUX skal styrkes og forbedres

Når de unge skal vælge ungdomsuddannelse efter folkeskolen, står valget mellem en studieforberedende og en praktisk faglig uddannelse. Flertallet vælger som bekendt det studieforberedende gymnasium, selv om langtfra alle kommer til at tage en videregående uddannelse.

Det harmonerer derfor dårligt med samfundets behov om, at flere af de dygtige unge både tager en erhvervsuddannelse og læser videre. Så hvorfor ikke arbejde for, at flere tager en praktisk og studieforberedende uddannelse samtidig?

Det kan de med en EUX.

Kan tiltale forældrene

I dag opfattes en studentereksamen som det sikre valg, men i virkeligheden giver en EUX, som er en praktisk faglig uddannelse som f.eks. industritekniker, elektriker eller lastvognsmekaniker kombineret med en studiekompetence, jo langt flere muligheder.

Her kan den unge både få job med sit fag og vælge at læse videre med det samme eller senere.

Disse unge vil være stærke studerende på de videregående uddannelser, og de kan bidrage til et praksisnært uddannelsesmiljø. Samtidig bliver de eftertragtede medarbejdere, fordi virksomhederne samtidig får faglig indsigt og kompetencer på videregående uddannelsesniveau.

EUX vil formentlig også tiltale elevernes forældre, som naturligt nok er optagede af, at deres børn har alle muligheder åbne efter deres ungdomsuddannelse.

 

For mange bliver dobbeltuddannet

Foreløbig er EUX for de få, eftersom kun 400 elever er i gang på landsplan inden for de 20 erhvervsuddannelser, som udbydes med EUX, og det er der flere grunde til.

Den nuværende EUX-model bygger på særligt tilrettelagte forløb til den enkelte erhvervsuddannelse. Det giver ofte små hold selv på store skoler, og det umuliggør i mange tilfælde EUX på mindre skoler.

Samtidig er der en række uddannelser, f.eks. på hele det merkantile område, hvor der ikke findes EUX. Mange fortsætter i stedet fra det merkantile grundforløb til enten hf eller en anden gymnasial uddannelse og dermed tager de dobbeltuddannelse i stedet for at blive kompetente faglærte.

I håb om at få flere til at tage en EUX har Danske Erhvervsskoler-Lederne derfor to forslag til en styrkelse og udbredelse af EUX:

1. EUX på alle erhvervsuddannelser

Den nuværende model bør justeres, så der fremover kan blive tale om centrale fastsatte modeller, som udover den eksisterende fagspecifikke EUX samler grupper af beslægtede uddannelser i en bred EUX. Det giver mulighed for samlæsning på tværs af flere uddannelser, så man også kan udbyde EUX på erhvervsuddannelser med relativt få elever og de mindre skoler. Ligesom på grundforløbet skal det være muligt at starte allerede på et eventuelt basisår.

2. Merkantil EUX

Der er i dag mange unge, der står uden praktikplads efter det merkantile grundforløb og derfor ikke gør deres merkantile uddannelse færdig. Derfor skal det også være muligt at tage EUX i kombination med det merkantile grundforløb uden krav om efterfølgende hovedforløb.

På den måde vil elever uden praktikplads kunne afslutte deres ungdomsuddannelse med studiekompetence og vil kunne fortsætte i f.eks. en kort erhvervsrettet videregående uddannelse eller andre videregående uddannelser. En elev med merkantil EUX vil også få bedre mulighed for at få en af de praktikpladser, der i dag går til studenter.

Efter vores mening vil de to forslag medvirke til at styrke kvaliteten af erhvervsuddannelserne og gøre dem til mere attraktive uddannelsestilbud til gavn for både unge, virksomhederne og samfundet.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K