Del
 | Pressemeddelelse

Færre vælger gymnasiet

Igen i år er antallet af ansøgere til de gymnasiale uddannelser faldet. Det går især ud over stx, men også htx, mens hhx fastholder sidste års søgning. Flere elever søger i år uden at være uddannelsesparate til de gymnasiale uddannelser, og det er vigtigt at følge dem tæt, mener Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Det var ventet, at de nye adgangskrav til gymnasiet ville betyde færre ansøgere, men der er kun et lille fald på 1,1 pct. til de gymnasiale uddannelser i marts 2019. 72 pct. af eleverne fra 9. og 10. klasse har i år søgt en gymnasial uddannelse, viser tal fra Undervisningsministeriet. En tredjedel af dem har valgt enten hhx eller htx. Mens handelsgymnasiet fastholder sidste års søgetal, er den samlede tilbagegang for gymnasierne gået en smule ud over det tekniske gymnasium.

”Det er glædeligt at se, at hhx og htx stort set fastholder sin andel af eleverne og vi ser det som udtryk for, at de erhvervsgymnasiale profiler tiltaler en stor gruppe elever. Antallet må naturligvis gerne stige, da hhx og htx jo peger mod videregående uddannelser til det private erhvervsliv, hvor fremtidens arbejdspladser er,” siger Kim Simonsen, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne.

Undervisningsministeriets tal viser også, at 8,4 pct. af dem, der har søgt en gymnasial uddannelse, ikke er erklæret uddannelsesparate. Det betyder, at de skal til optagelsesprøve midt i juni. Denne gruppe er uhyre vigtig at holde snor i, da resultaterne af prøverne vil foreligge lige op til sommerferien, mener DEG.

”Elever, der skal til optagelsesprøve, lever en usikker tilværelse, hvor de ikke ved, hvad fremtiden bringer. Hvis de dumper til optagelsesprøven, er det ekstra vigtigt, at de tilbydes andre uddannelsesmuligheder, så de ikke tabes. Derfor spiller uddannelsesvejlederne i kommunerne en helt central rolle, da de har kontakten til eleverne og kan sikre, at de ikke går på sommerferie uden en alternativ uddannelsesmulighed,” siger Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K