Del
 | Pressemeddelelse

Finansloven er en katastrofe for erhvervsskolerne

Besparelserne i finansloven for 2011 svarer til ca. 2.650 kr. pr. årselev. Endvidere er der i 2010 udmeldt en dispositionsbegrænsning på 1 %, som enten kan indregnes i regnskabet for 2010 eller i 2011. Besparelsen beløber sig til cirka 110 mio. kr. for erhvervsskoleområdet.  Såfremt skolerne afholder besparelserne i 2011 bliver de samlede reduktioner på i størrelsesorden 429,5 mio. kr. eller 3.600 kr. pr. årselev.  

Siden 2003 er fællestaxameteret til de erhvervsrettede uddannelser blevet forringet med 32-35 %. I alt er fællestaxameteret faldet med 12-15 % pr. årselev fra 2003 til FFL2011, mens pris- og lønudviklingen er steget med 20 % i perioden. Udover administration betaler fællestaxameteret også til forsyning som lys, vand og varme, som er steget i pris i samme periode.  

”Vi oplever et enormt politisk svigt af de erhvervsrettede uddannelser. Man har sparet og reduceret erhvervsskolerne økonomi drastisk over en længere årrække uden at ville se konsekvenserne i øjnene. Man kan ikke spare sig til kvalitetsudvikling af undervisningen! Man kan ikke spare sig til opfyldelse af den ambitiøse 95 % målsætning. Det er ikke nok at være ambitiøs i tale, man skal også være det i handling. Man skylder fra politisk hold, at formulere nogle ærlige og holdbare målsætninger og ambitioner for det erhvervsrettede skolesystem. Sådan opleves det ikke i dag”, udtaler Jørn Ibsen, direktør i Danske Erhvervsskoler – bestyrelserne.  

Hvor er ambitionerne?

Danmark har i en årrække haft som mål at ligge i verdensklasse på uddannelsesområdet samt sikre, at 95 procent af en ungdomsårgang får en uddannelse. Denne ambition er stærk og vigtig og bakkes op af Danske Erhvervsskoler. Desværre er det foreningens oplevelse at den daglige politiske tilgang til uddannelsessystemet ikke længere er i verdensklasse endsige visionær eller i det hele taget fremmende for de uddannelsespolitiske målsætninger.  

”Man kan frygte, at vi i Danmark stadig har ambitionerne, men ikke viljen og kraften til at gennemføre dem. Og alle ved at det vil skabe et fremtidigt problem. Kort og godt, så er der brug for en ambitiøs satsning på de erhvervsrettede uddannelser, hvis Danmark igen skal være en succes, når krisen letter! Vi savner i den grad en uddannelsespolitisk satsning i årets finanslov. I det hele taget savner vi evne og vilje til at forstå og udvikle den danske uddannelsessektor. Politikerne opfatter desværre erhvervsskolerne som et økonomisk tag-selv-bord når huller i statsbudgettet skal lukkes. Det er en katastrofe, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler - Lederne.      


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K