Del
 | Pressemeddelelse

Finansloven skaber usikkerhed om erhvervsskolerne økonomi

Årets finanslov og genforhandlingen af globaliseringsmidlerne skaber en helt unødig usikkerhed omkring erhvervsskolernes økonomi. Aftalen om Globaliseringspuljen udløber i år og skal genforhandles som led i forhandlingerne om Finansloven for 2010.  En stadig større del af skolernes økonomi er styret af puljer herunder især midler fra Globaliseringspuljen. Skolerne kan først få at vide, hvilke midler de vil modtage fra globaliseringspuljen i perioden 2010-2012, når finanslovaftalen for 2010 er indgået. Det skaber usikkerhed om økonomien på erhvervsskolerne.

”Hvis vi skal fastholde det nuværende høje niveau på erhvervsskolerne og bevare mange af de gode og nyttige aktiviteter og tilbud der eksisterer i dag, er det helt afgørende at globaliseringsmidlerne til de erhvervsrettede uddannelser videreføres på minimum samme niveau som i dag.”, siger Lars Kunov direktør i Danske Erhvervsskoler.  

I 2008 havde erhvervsskolerne en omsætning på 11,3 mia. kr. Resultatet af aktiviteterne blev et overskud på 23 mio. kr. Det svarer til ca. 0,2 % af omsætningen. Med de bebudede og forventede besparelser i 2009-2011 bliver skolernes takster reduceret med mere end 300 mio. kr.  Hertil kommer at skolerne er meget afhængige af globaliseringsmidler og flerårsaftalemidler der i 2009 udgør i alt 500 mio. kr. Falder disse midler bort vil det kraftigt forværre skolernes økonomi.

”Skolernes økonomi er nu sådan, at flere skoler er nået til et punkt, hvor alle bestræbelser på udvikling af skolen og særlige indsatser over for eleverne må indstilles. Det er ikke tilfredsstillende for hverken lærere eller elever”, siger Lars Kunov.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K