Del
 | Nyhed

Finanslovsaftale skal have fokus på de erhvervsrettede uddannelser

De politiske forhandlinger om en finanslovsaftale er i fuld gang og kan være afsluttede indenfor kort tid. Derfor håber Danske Erhvervsskoler, at Folketingets partier har lyttet til erhvervsskolernes argumenter om, at der er brug for forbedringer af regeringens finanslovsforslag for 2014, så erhvervsskolerne kan bidrage til at skabe vækst og fremgang. I 11.time vil vi gerne endnu engang nævne tre områder, som bør ændres:

Fjern forskelsbehandling af gymnasieretninger

I finanslovsforslaget lægger regeringen op til, at de erhvervsrettede gymnasieuddannelser hhx og htx endnu en gang skal spare mere end det almene gymnasium. Der lægges op til, at de erhvervsgymnasiale uddannelser skal spare på taxametrene, hvad der svarer til 1570 kr. pr. årselev, mens det almene gymnasium (STX) skal spare, hvad der svarer til 1360 kroner pr. årselev. Det finder Danske Erhvervsskoler fuldstændig uforståeligt, når alle taler for en styrkelse af de erhvervsrettede uddannelser.

"Der er absolut ingen logisk forklaring på, hvorfor vi skal spare 210 kr. mere pr elev. Både hhx og htx har i forvejen et klart lavere taxameter end det almene gymnasium, så vi ønsker de ekstra besparelser fjernet og så beder vi om at få den lovede taxameterreform," siger Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler.

Erhvervsuddannelserne skal spare trods de gode intentioner

Alle er enige om, at erhvervsuddannelserne skal styrkes, og Danske Erhvervsskoler er godt tilfredse med regeringens ambitiøse reformudspil, som med nogle justeringer, peger i retning af det fælles mål. ”Vi vil gerne kvittere for undervisningsminister Christine Antorinis klare melding om, at omstillingspuljerne på 2 % føres tilbage i 2014, men vi forstår ikke, hvorfor erhvervsskolerne stadig skal spare ca. 32 mio.kr. på uforklarlige rationaliseringsprojekter, der kun kan tages fra kvaliteten i undervisningen,” tilføjer Lars Kunov.

Hold liv i AMU

Regeringen har besluttet at afsætte 1 mia. kr. over de næste fire år til et markant kompetenceløft af arbejdsstyrken, og det er efter Danske Erhvervsskolers mening en vigtig beslutning, da en højt kvalificeret arbejdsstyrke er forudsætningen for, at Danmark har en stærk konkurrenceevne. ”Vi er imidlertid dybt bekymrede over besparelserne på godt 42. mio. kr. i 2014 på AMU på et tidspunkt, for der er brug for at holde liv i AMU’s produktionsapparat til det store kompetenceløft. Den nye besparelse sammenholdt med den forrige regerings aktivitetsdæmpende foranstaltninger betyder, at udbuddet af AMU yderligere svækkes med risiko for, at flere udbudssteder må lukkes,” siger Danske Erhvervsskolers direktør.

 

Yderligere kommentarer hos Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler, på tlf. 2072 0321.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K