Del
 | Pressemeddelelse

Finanslovsforslag modarbejder arbejdsmarkedets behov

Det går stik imod behovet for faglært arbejdskraft i de danske virksomheder, når regeringen vil spare 160 millioner alene på erhvervsuddannelserne i 2016, mener Danske Erhvervsskoler.

Udsigten til millionbesparelser på erhvervsuddannelserne harmonerer ufattelig dårligt med samfundets behov for flere kvalificerede faglærte. De er centrale, når der skal skabes vækst i det danske samfund.

Seneste prognose fra DI viser, at der vil mangle 44.000 faglærte indenfor 40 af 64 faggrupper om ti år, så der er akut behov for en markant indsats for at tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne, mener Danske Erhvervsskoler.

”Derfor er det ganske uforståeligt, at regeringen pålægger disse uddannelser store besparelser de kommende år, når den nuværende regering også ønsker øget vækst. Besparelserne vil gå ud over kvaliteten af uddannelserne og dermed også ud over virksomhedernes mulighed for at vokse, når de kommer til at mangle højt kvalificerede faglærte medarbejdere,” mener Per Påskesen, formand for Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne.

Det såkaldte omprioriteringsbidrag på to pct. hvert år de næste fire år går også ud over AMU og hhx/htx, så alene i 2016 skal erhvervsskolerne spare 220 mio.kr. af den grund. Det vil overalt gå ud over undervisningen, da der ikke er andre steder at hente besparelser i den størrelsesorden. Erhvervsskolerne har nemlig siden 2009 været pålagt rationaliseringer indenfor administration, indkøb og it, der svarer til, at erhvervsskolerne nu har ca. 630 mio.kr. mindre om året.

På erhvervsskolerne håber man nu, at finanslovsforhandlingerne med Folketingets øvrige partier vil føre nogle af pengene tilbage til de erhvervsrettede uddannelser og dermed koble de politiske ambitioner til de økonomiske muligheder.

”Indsatsen for at tiltrække flere til erhvervsuddannelserne baserer sig på et bredt politisk forlig, så vi håber, at man i forhandlingerne vil arbejde for at sikre, at vi kan tiltrække flere af de fagligt dygtige og motiverede elever. Det kræver bl.a. økonomi til, at vi kan tilbyde højniveaufag, talentspor og attraktive ungdomsmiljøer,” siger Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler-Lederne.

Yderligere kommentarer Per Påskesen, mobil 21 27 59 09 og Peter Amstrup,mobil 21 48 81 07.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K