Del
 | Nyhed

Fleksuddannelsen vil sikre uddannelse til alle unge

Pressemeddelelse fra Danske Erhvervsskoler – Bestyrelserne:

 

En ny fleks-uddannelse bliver en del af regeringens reformforslag på erhvervsuddannelsesområdet. Formand for Danske Erhvervsskoler – Bestyrelserne (DE-B), Ib Haahr, hilser den nye uddannelse velkommen.

- Vi er meget tilfredse med, at der nu kommer et fleksuddannelsestilbud til de unge, der ikke har forudsætningerne for at gennemføre en af de eksisterende ungdomsuddannelser. Tidligere blev mange af disse unge sluset ind på erhvervsuddannelserne, hvor de trods massiv støtte stort set aldrig fik gennemført en uddannelse. De får nu en reel chance på fleksuddannelsen, og erhvervsuddannelserne får mulighed for at koncentrere sig om de unge, der skal have en faglig uddannelse på højt niveau. Det bliver en win-win situation, siger Ib Haahr.

Skal den nye fleksuddannelse blive en succes, er det afgørende, at den giver mulighed for videre uddannelse for de unge eller konkrete jobmuligheder. - En af forudsætningerne, for at fleksuddannelsen vil lykkes, er, at de unge får en reel jobmulighed bagefter, eller får mulighed for at videreuddanne sig i det ordinære uddannelsessystem. Ellers bliver fleksuddannelsen ikke en succes for nogen, hverken for den unge, for arbejdsmarkedet eller for samfundet som sådan, siger Ib Haahr.

 

Ønskes der yderligere oplysninger i forbindelse med denne pressemeddelelse, kan man rette henvendelse til Ib Haahr, formand for Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne, på tlf. 2024 5054.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K