Del
 | Nyhed

Flere eud-elever tager en tur til udlandet

I løbet af fem år er antallet af elever, der benytter sig af den såkaldte PIU-ordning, steget med 50 procent. PIU står for praktik i udlandet og er en mulighed for unge for at tage noget af deres praktik – hovedforløb – på en udenlandsk arbejdsplads.

Mens 1.032 elever var afsted i 2011, nåede tallet op på 1.518 elever i 2016. I 2016 var næsten 80 procent af eleverne i et udenlandsk praktikforløb uden en dansk uddannelsesaftale, mens ca. 20 procent var udstationeret fra en dansk arbejdsplads. Fordelingen var væsentlig anderledes i 2011, hvor de udstationerede elever udgjorde ca. halvdelen, så stigningen i PIU-aftaler har alene været blandt de elever, der tager til udlandet uden en dansk virksomhed i ryggen.

Der er fortsat store forskelle inden for fag og uddannelser, hvor mange der vælger de udenlandske praktikophold. Af de 1.518 unge var 521 fra handel og kontor. Kun 91 kom fra industriuddannelserne og 63 fra bygge- og anlæg ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriets nye tal.

Den største stigning i procent ses på jordbrugsområdet, hvor mere end dobbelt så mange tog til udlandet i 2016 sammenlignet med 2011. Både landmand og dyrepasser står bag den mærkbare stigning.

 

Uddannelsesområder2011 - i alt 1.032 elever2016 - i alt 1.518 elever
Industri6391
Transport03
Bygge og anlæg5663
Medie og grafik6172
Jordbrug199431
Hotel, rest. levnedsm96154
Service5325
Handel og kontor364521
SOSU133150

Disse tal er både elever, som er ansat af en udenlandsk virksomhed og som er udsendt fra en dansk virksomhed.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier bringer hver dag i denne uge nye fakta om praktik i udlandet på erhvervsuddannelserne i anledning af EU-kommissionens European Vocational Skills Week – discover your talent. EU-kommissionen vil med denne uge skabe særlig opmærksomhed om behovet for flere erhvervsuddannede i hele Europa.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K