Del
 | Pressemeddelelse

Flere ledige skal have jobrelevant uddannelse

Uddannelsesindsatsen overfor de ledige skal være langt mere målrettet den enkelte og arbejdsmarkedets behov. Det mener det såkaldte Carsten Koch-udvalg og foreslår bl.a., at ledige dagpengemodtagere skal have ret til 6 ugers jobrettet uddannelse efter 6 måneders ledighed efter aftale med jobcentret. Danske Erhvervsskoler bifalder, at man dermed øger fokus på uddannelse med beskæftigelsessigte og skærper opmærksomheden på, at uddannelse skal være erhvervsrettet og jobrelevant. Jobcentret bør dog inddrage relevante lokale aktører som arbejdsmarkedets parter og erhvervsskolerne, når jobrelevansen skal afdækkes, mener Danske Erhvervsskoler.

"Koblingen mellem erhvervsrelevant uddannelse og virksomhedspraktik har meget stor betydning for, at uddannelse også fører til et job. Derfor bør man lokalt sørge for, at der er reelle beskæftigelsesmuligheder, før den ledige går i gang med uddannelse, og her giver det god mening, hvis jobcentrene gør brug af det lokale samarbejde, der allerede eksisterer mellem virksomheder og erhvervsskoler," siger Ib Haahr, formand for Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne.

Danske Erhvervsskoler er også godt tilfreds med, at Carsten Koch-udvalget mener, at der er behov for mere uddannelse, og at der bør bruges flere ressourcer på erhvervsrettet ordinær uddannelse af de ledige.

Nu er det op til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen at komme med et udspil til en beskæftigelsesreform på baggrund af Carsten Koch-udvalgets anbefalinger. Her håber erhvervsskolerne, at politikerne vil sikre incitamenter overfor de ledige, der er realistiske for at få flere til at tage en uddannelse. Det er også afgørende, at de politiske ambitioner og hensigter på Christiansborg bliver mulige at indfri lokalt. Derfor bør politikerne formulere overordnede rammer for udmøntning i praksis og sammenhæng med de øvrige uddannelsesudspil, ikke mindst erhvervsuddannelsesreformen, så man ikke risikerer, at 98 kommuner håndterer opgaven vidt forskelligt, tilføjer Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler-Lederne. 

"Denne anbefaling baserer sig ikke mindst på vores erfaringer med kontanthjælpsreformen, hvor vi på et tidligt tidspunkt påpegede behovet for, at man centralt meldte kriterier for f.eks. uddannelsesparathed ud til kommunerne. Det kom vi ikke igennem med, og efterfølgende har vi også kunnet konstatere, at kommunerne vurderer kontanthjælpsmodtagernes uddannelsesparathed meget forskelligt, så det håber vi, at man har lært af," siger Peter Amstrup.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K